Προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Πώς το ενεργοποιώ;

Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Αγροτικό

Προνόμια & Οφέλη
50% έκπτωση στη χρέωση προμήθειας από 05.08.2021
Χωρίς χρονική δέσμευση
Περιγραφή προϊόντος

Το Αγροτικό-Διακοπτόμενο τιμολόγιο χορηγείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί “Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού”. 

Χρεώσεις προμήθειας*
Όλο το έτος
Ενέργεια (€/kWh)
0,06944
Πάγιο (€/μήνα)
0,60

Eλάχιστη Χρέωση: 4,55 €/μήνα

* Στις χρεώσεις προμήθειας εφαρμόζεται ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας.

Χρήσιμα έγγραφα
Συχνές ερωτήσεις

Τι χρειάζεται να κάνω για τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου;

Σε κάθε περίπτωση, Το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση  του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας  Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ), η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Για νέα ηλεκτροδότηση ή για υφιστάμενους πελάτες που αιτούνται αλλαγή χρήσης από Επαγγελματικό Τιμολόγιο σε Αγροτικό, απαιτείται να προσκομιστούν τα εξής:

  • Δελτίο Γεωργο-τεχνικών & Γεωργο-οικονομικών Στοιχείων Νο1 που αναγράφει την Άδεια χρήσης υδροληψίας σε ισχύ (έκδοση μετά το 2005)
  • Έγκριση λειτουργίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Περιβαντολλογικής Υποκατηγορίας Α1 & Α2
  • Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων Β απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης  και η γνωστοποίηση λειτουργίας που  έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΑΟΚ (Νόμος 4711/2020-ΦΕΚ 145/Α/29.07.2020)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή στην οικεία ΔΑΟΚ ή στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΕΒ ) ή Αγροτικής Οικονομίας (ΤΑΟ) του Νομού.

Έχω ήδη Αγροτικό. Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία για τη διατήρησή του;

Στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας διατήρησης του αγροτικού τιμολογίου στις ήδη ηλεκτροδοτημένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι πάρα πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε 3 βήματα εδώ.

Θα χρειαστείτε:

  • Τον Λογαριασμό Συμβολαίου που αναγράφεται στην πίσω όψη του λογαριασμού της αρδευτικής παροχής
  • Το ΑΦΜ σας
  • Την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ ή Δελτίο Νο.1 & Άδεια Χρήσης Νερού

 

Επισημαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία για την έκδοση νέου Δελτίου Νο1 από αρμόδιους φορείς ΟΤΑ (Περιφέρεια) καθώς και η προσκόμιση Αδείας Χρήσης Ύδατος, κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 140424/6.3.17 και ως εκ τούτου θα πρέπει όταν εκδοθούν από τους φορείς, να προσκομιστούν από τον πελάτη στη ΔΕΗ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form