Προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Πώς το ενεργοποιώ;

Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Αγροτικό

Προνόμια & Οφέλη
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
Επιδοτούμενο προϊόν από το Κράτος
Περιγραφή προϊόντος

Το Αγροτικό-Διακοπτόμενο τιμολόγιο χορηγείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί “Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού”. 

Χρεώσεις προμήθειας
Αύγουστος 2022
Ενέργεια
Αρχική: 0,47800 €/kWh Τελική: 0,14100 €/kWh
Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
0,33700 €/kWh
Πάγιο
1,5 €/μήνα

Eλάχιστη Χρέωση: 4,55 €/μήνα

Χρήσιμα έγγραφα
Απαντήσεις για την ενέργεια

Καταργήθηκε η έκπτωση της ΔΕΗ στον λογαριασμό;

Η εμπορική και εκπτωτική πολιτική της εταιρείας εκ των πραγμάτων μεταβάλλεται, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς ενέργειας, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο των νέων αυτών συνθηκών, το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώνεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, για την επιδότηση όλων των καταναλωτών, ανεξαρτήτως παρόχου, προέρχεται από τη συνεισφορά της ΔΕΗ, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιχείρησης.

 

Τι είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης;

Είναι ένα ταμείο που συστάθηκε από το Κράτος για να εξισορροπήσει προς όφελος των καταναλωτών τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας λόγω των έντονων μεταβολών της αγοράς. Το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώνεται στο ταμείο, για την επιδότηση όλων των καταναλωτών, ανεξαρτήτως παρόχου, προέρχεται από τη ΔΕΗ.

 

Πώς διαμορφώνoνται με τα νέα δεδομένα οι τελικές χρεώσεις ενέργειας; Είναι σταθερά τα νέα τιμολόγια από 01.08.2022;

H τελική τιμή χρέωσης ενέργειας είναι η χρέωση προμήθειας της κάθε εταιρείας ενέργειας, μείον την επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τα νέα τιμολόγια που προβλέπονται από 01.08.2022 δεν είναι σταθερά, καθώς η χρέωση προμήθειας μεταβάλλεται κάθε μήνα.

 

Συχνές ερωτήσεις

Τι χρειάζεται να κάνω για τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου;

Σε κάθε περίπτωση, Το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση  του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας  Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ), η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Για νέα ηλεκτροδότηση ή για υφιστάμενους πελάτες που αιτούνται αλλαγή χρήσης από Επαγγελματικό Τιμολόγιο σε Αγροτικό, απαιτείται να προσκομιστούν τα εξής:

  • Δελτίο Γεωργο-τεχνικών & Γεωργο-οικονομικών Στοιχείων Νο1 που αναγράφει την Άδεια χρήσης υδροληψίας σε ισχύ (έκδοση μετά το 2005)
  • Έγκριση λειτουργίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Περιβαντολλογικής Υποκατηγορίας Α1 & Α2
  • Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων Β απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης  και η γνωστοποίηση λειτουργίας που  έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΑΟΚ (Νόμος 4711/2020-ΦΕΚ 145/Α/29.07.2020)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή στην οικεία ΔΑΟΚ ή στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΕΒ ) ή Αγροτικής Οικονομίας (ΤΑΟ) του Νομού.

 

Έχω ήδη Αγροτικό. Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία για τη διατήρησή του;

Στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας διατήρησης του αγροτικού τιμολογίου στις ήδη ηλεκτροδοτημένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι πάρα πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε 3 βήματα εδώ.

Θα χρειαστείτε:

  • Τον Λογαριασμό Συμβολαίου που αναγράφεται στην πίσω όψη του λογαριασμού της αρδευτικής παροχής
  • Το ΑΦΜ σας
  • Την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ ή Δελτίο Νο.1 & Άδεια Χρήσης Νερού

 

Επισημαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία για την έκδοση νέου Δελτίου Νο1 από αρμόδιους φορείς ΟΤΑ (Περιφέρεια) καθώς και η προσκόμιση Αδείας Χρήσης Ύδατος, κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 140424/6.3.17 και ως εκ τούτου θα πρέπει όταν εκδοθούν από τους φορείς, να προσκομιστούν από τον πελάτη στη ΔΕΗ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form