Για κοινόχρηστους χώρους με αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης, χωρίς χρονική δέσμευση
Πώς το ενεργοποιώ;

Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Γ22 Επαγγελματικό

Προνόμια & Οφέλη
30% έκπτωση στη χρέωση προμήθειας από 05.08.2021
5% έκπτωση συνέπειας στις χρεώσεις προμήθειας
Περιγραφή προϊόντος

Επαγγελματικό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, χωρίς χρονική δέσμευση, για χρήση σε κτήρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίες βιοτεχνίες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. Χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA. 

Τα προϊόν Γ22Β έχει εξομοιωθεί με το Γ22.

Χρεώσεις προμήθειας*
Όλο το έτος
Χρέωση ισχύος (€/kW/μήνα)
1,23
Ενέργεια (€/kWh)
0,10158
Πάγιο (€/μήνα)
0,60

Aν ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ < 0,20 τότε XZ=2 *ΚΜZ* ημέρες περιόδου Κατανάλωσης/30
Αν ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ ≥ 0,20 τότε XZ=ΚΜZ* ημέρες περιόδου Κατανάλωσης/30

* Στις χρεώσεις προμήθειας εφαρμόζεται ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας.

Χρήσιμα έγγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form