Για κοινόχρηστους χώρους με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα από τη νύχτα
  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
  • Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
  • Επιδοτούμενο από το Κράτος
Πώς το ενεργοποιώ;

Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Γ23 Επαγγελματικό

Προνόμια & Οφέλη
Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
Επιδοτούμενο προϊόν από το Κράτος
Περιγραφή προϊόντος

Επαγγελματικό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, χωρίς χρονική δέσμευση, για χρήση σε κτήρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίες βιοτεχνίες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται την ημέρα χρεώνονται με αυξημένη τιμή έναντι των άλλων Επαγγελματικών προϊόντων Γ21 και Γ22, ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται τη νύχτα χρεώνονται με μειωμένη τιμή. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ανεξαρτήτως ισχύος παροχής.

Το προϊόν Γ23Β έχει εξομοιωθεί με το Γ23.

Χρέωση Προμήθειας για παροχές με συμφωνημένη ισχύ ≤ 35KVA
Χρέωση Προμήθειας για παροχές με συμφωνημένη ισχύ > 35KVA
Χρήσιμα έγγραφα
Απαντήσεις για την ενέργεια

Καταργήθηκε η έκπτωση της ΔΕΗ στον λογαριασμό;

Η εμπορική και εκπτωτική πολιτική της εταιρείας εκ των πραγμάτων μεταβάλλεται, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς ενέργειας, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο των νέων αυτών συνθηκών, το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώνεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, για την επιδότηση όλων των καταναλωτών, ανεξαρτήτως παρόχου, προέρχεται από τη ΔΕΗ, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιχείρησης.

 

Τι είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης;

Είναι ένα ταμείο που συστάθηκε από το Κράτος για να εξισορροπήσει προς όφελος των καταναλωτών τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας λόγω των έντονων μεταβολών της αγοράς. Το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώνεται στο ταμείο, για την επιδότηση όλων των καταναλωτών, ανεξαρτήτως παρόχου, προέρχεται από τη ΔΕΗ.

 

Πώς διαμορφώνoνται με τα νέα δεδομένα οι τελικές χρεώσεις ενέργειας; Είναι σταθερά τα νέα τιμολόγια από 01.08.2022;

H Τελική τιμή χρέωσης ενέργειας είναι η Αρχική χρέωση προμήθειας της κάθε εταιρείας ενέργειας, μείον την Κρατική Επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τα νέα τιμολόγια που προβλέπονται από 01.08.2022 δεν είναι σταθερά, καθώς η χρέωση προμήθειας μεταβάλλεται κάθε μήνα.

 

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες ώρες ισχύει το νυχτερινό ωράριο;

Το ωράριο του νυχτερινού καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Όλο το έτος: 22:00 έως 08:00

 

Τι όφελος έχω εάν κάνω χρήση του νυχτερινού;

Μπορείτε να έχετε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η χρήση του Επαγγελματικού Γ23 σας συμφέρει εφόσον σημαντικό μέρος των καταναλώσεών σας πραγματοποιείται στις ώρες μειωμένης χρέωσης (22:00-8:00), καθώς η τιμή χρέωσης στις ώρες κανονικής χρέωσης (καταναλώσεις ημέρας) είναι υψηλότερη από αυτή που θα χρεωνόσασταν αν είχατε επιλέξει κάποιο από τα άλλα Επαγγελματικά (Γ21, Γ22).

 

Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω νυχτερινό μετρητή;

Στην περίπτωση που επιθυμείτε νυχτερινό μετρητή απαιτείται:

1. Να επικοινωνήσετε με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να:

  • υποβάλετε σχετική αίτηση
  • καταβάλετε 34€* πλέον Φ.Π.Α., που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ

 

2. Να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας.

*η τιμή ισχύει για το έτος 2022

Λόγω των αλλαγών που έχουν προκύψει με την πανδημία, ενδέχεται να έχει αλλάξει η διαδικασία, οπότε θα χρειαστεί να απευνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form