Ειδικό τιμολόγιο
Ειδικό τιμολόγιο
Προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για τον φωτισμό κοινόχρηστων οδών και πλατειών 
Με ενδιαφέρει

Θέλω να ζητήσω προσφορά προμήθειας.

Φωτισμός Οδών & Πλατειών

Προνόμια & Οφέλη
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
Περιγραφή προϊόντος

Απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες πελατών αποκλειστικά για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων Επαρχιακών Εθνικών Οδών. 

Χρεώσεις Προμήθειας Ιούνιος 2024
Όλο το 24ωρο
Πάγιο (€/μήνα)
5,0
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
0,17678

Στην αναγραφόμενη Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνεται η Βασική Τιμή Προμήθειας και η χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης.

Χρήσιμα έγγραφα
Απαντήσεις για την ενέργεια

Πώς διαμορφώνονται με τα νέα δεδομένα οι χρεώσεις για τo Ειδικό Τιμολόγιο Φωτισμός Οδών & Πλατειών από 01.01.2024;

Η χρέωση προμήθειας θα προκύπτει από ένα σταθερό σκέλος (Βασική Τιμή Προμήθειας) και από ένα κυμαινόμενο σκέλος (Μηχανισμός Διακύμανσης) και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ενιαία τιμή (Τελική Τιμή Προμήθειας). Η τελική τιμή κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας www.dei.gr έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης και θα συνοδεύεται από αναλυτικό αρχείο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο επαλήθευσης της τιμής.

Αναλυτικά στα Ειδικά Τιμολόγια οι χρεώσεις αποτελούνται από:

  • To μηνιαίο πάγιο
  • Τελική Χρέωση Προμήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει τη Βασική Χρέωση Προμήθειας και τον Μηχανισμό Διακύμανσης

 

Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ειδικού Τιμολογίου Προμήθειας;

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν το Ειδικό Τιμολόγιο, οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την τελική τιμή προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form