Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Πώς τα ενεργοποιώ;

Αγροτικά ΓΑΙΑ

Προνόμια & Οφέλη
Σταθερή χρέωση ενέργειας για τα πρώτα 2 χρόνια
Δυνατότητα επιλογής τιμολογίου ανάλογα με το είδος παροχής
Περιγραφή προϊόντων

Τα νέα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ χορηγούνται αποκλειστικά σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Διατίθενται για χρονική διάρκεια 10 ετών με σταθερή χρέωση για τα πρώτα 2 χρόνια της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

Για τα πρώτα 2 χρόνια σταθερή τιμή για όλη την κατανάλωση

  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος* που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για τα επόμενα 8 χρόνια

  • Για το 1/3 της κατανάλωσης θα ισχύει σταθερή τιμή για όλες τις κατηγορίες. 
  • Για τα 2/3 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παροχής θα ισχύει όποιο τιμολόγιο επιλέξει ο πελάτης από αυτά που θα είναι τότε διαθέσιμα και σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά μέσα καταμέτρησης

Επιλέξτε το αγροτικό προϊόν ΓΑΙΑ που επιθυμείτε και σας εξασφαλίζει σταθερή τιμή για 2 πρώτα χρόνια! Κάντε την αίτησή σας στην πλατφόρμα έως 31.10.2024.

* H ακριβής ποσότητα για το 1/3 θα υπολογισθεί με βάση τα ισχύοντα τεχνικά μέσα της καταμέτρησης.

Χρεώσεις Προμήθειας
Χρήσιμα έγγραφα
Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι δικαιούνται να αποκτήσουν τα Αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις απόκτησής τους;

Τα νέα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ διατίθενται αποκλειστικά σε Αγροτικές Παροχές συνδεδεμένες στη Χαμηλή Τάση και στη Μέση Τάση σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011 (ΦΕΚ Β/2214/11.04.2024). Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

  • Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών / Ένωση Παραγωγών / Διεπαγγελματική Οργάνωση
  • Αγροτικό Συνεταιριστικό / Αναγκαστικό Συνεταιρισμό / Ένωση Αναγκαστικών Συνεταιρισμών / Ανώνυμη Εταιρική Σύμπραξη
  • Νομικά Πρόσωπα ή Ατομική Επιχείρηση που ασκούν σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας έτους 2023
  • Αγρότες κατ’ επάγγελμα

Επίσης, θα πρέπει να μην υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2023 ή να έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών που προσφέρεται από τη ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 31.12.2023 και επιθυμείτε την ένταξη στα νέα προϊόντα, τότε αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο κατάλληλο για εσάς Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών που έχει διαμορφώσει η ΔΕΗ και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

 

Τι χρειάζεται να κάνω για να αποκτήσω αγροτικό προϊόν ΓΑΙΑ;

Για να μπορέσετε να το αποκτήσετε, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα dei.gr.

 

Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω;

Για να ενταχθείτε στα Αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, να βεβαιώσετε ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr και να την υποβάλετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΗ εδώ.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών θα πρέπει πρώτα να προβείτε στη ρύθμιση τους και θα χρειαστεί η αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε τον τρόπο εξυπηρέτησης που προτιμάτε

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form