Επικαιροποίηση στοιχείων Aγροτικού Tιμολογίου

Όλοι οι υφιστάμενοι ενεργοί αγροτικοί αρδευτικοί πελάτες, από το 2014 έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, για να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο, σε εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας διατήρησης του αγροτικού τιμολογίου στις ήδη ηλεκτροδοτημένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία για την έκδοση νέου Δελτίου Νο1 από αρμόδιους φορείς ΟΤΑ (Περιφέρεια) καθώς και η προσκόμιση Αδείας Χρήσης Ύδατος, κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 140424/6.3.17 και ως εκ τούτου θα πρέπει όταν εκδοθούν από τους φορείς, να προσκομιστούν από τον πελάτη στη ΔΕΗ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι πάρα πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε 3 βήματα!

Θα χρειαστείτε

  1. Τον "Λογαριασμό Συμβολαίου" που αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό της αρδευτικής παροχής.
  2. Το ΑΦΜ (επισύναψη αποδεικτικού, αν δεν έχει ήδη δηλωθεί στη ΔΕΗ).
  3. Την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ ή Δελτίο Νο1 & Άδεια Χρήσης Νερού.

1 Έλεγχος λογαριασμού

2 Προσωπικά στοιχεία

3 Απαραίτητα δικαιολογητικά

4 Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου

Συμπληρώστε τον 6 ψήφιο κωδικό που λάβατε στο {{model.phone}}:

5 Ολοκλήρωση

Σύντομα θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης του αιτήματός σας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form