ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διακοπή ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης

Διακοπή ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης


Σε περίπτωση που μετακομίζετε/φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να καταθέσετε  αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματοςσε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας διαφορετικά, θα συνεχιστεί η έκδοση λογαριασμών και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους, σύμφωνα με σχετικό όρο του συμβολαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομά σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

·  ένα λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου

·  αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας  (ή άλλου επίσημου σχετικού εγγράφου)

·  αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από ΤΑΧΙS) 

Κατά την ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής στην οποία επιθυμείτε να λάβετε τον Τελικό λογαριασμό. Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να δηλώσετε τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου στο οποίο διαμένετε (ή θα διαμείνετε) προκειμένου να μεταφερθεί τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού σας.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον: 

·  εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ (πρωτότυπη ή σε αντίγραφο)

·  αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η εγγύηση που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δε βρίσκεται εν ζωή, η αίτηση λύσης Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος μπορεί να υποβληθεί από τον κληρονόμο, αρκεί να προσκομισθούν εκτός των ανωτέρω:

·  πιστοποιητικό θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη

·  αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του κληρονόμου

·  αντίγραφο του συμβολαίου κληρονομιάς του ακινήτου (αποδοχή κληρονομιάς) ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

·  σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων, επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

 

Σημαντική ενημέρωση για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου: Βάσει του Ν.3345/2005, ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δε χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθούν στον οικείο Δήμο: α) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, β) βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ θα βρείτε στο http://www.deddie.gr/el/simeia-eksupiretisis ή στο 11500.

 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.