ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αλλαγή Προμηθευτή

Αλλαγή Προμηθευτή


Εάν θέλετε να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να επιστρέψετε στη ΔΕΗ, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή να καλέσετε στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770 , ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας. 


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των τυχόν προηγούμενων οφειλών σας προς τη ΔΕΗ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

• εξοφλημένο ή ρυθμισμένο τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του τωρινού σας Προμηθευτή

• την ένδειξη/τις ενδείξεις του μετρητή σας 

• αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (ή άλλου επίσημου σχετικού εγγράφου) 

• αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ακινήτου από TAXIS)

• αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, π.χ. αντίγραφο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με την αποδοχή του αντισυμβαλλόμενου μέρους (έγγραφο Taxisnet),  αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας ή απόσπασμα του Ε9.

Υπογράφοντας νέα Σύμβαση Προμήθειας πρέπει να καταβληθεί και ένα ποσό ως εγγύησηΓια να πληροφορηθείτε σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

Στις περιπτώσεις υπογραφής από εξουσιοδοτημένο άτομο χρειάζεται επιπλέον πρωτότυπη ή σε αντίγραφο εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον η νέα Σύμβαση Προμήθειας παραμείνει στο ίδιο όνομα φυσικού προσώπου με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό σας Προμηθευτή τότε δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα, τότε θα απαιτηθεί η προσκόμιση ΥΔΕ στον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) εφόσον έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης. Για να πληροφορηθείτε για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.