Είμαστε δίπλα σας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα θέματα και τη νομοθετική οδηγία σχετικά με τις πρόσθετες κρατικές επιδοτήσεις για επιχειρήσεις έως 35 kVA, αρτοποιεία και παροχές αγροτικής χρήσης.

Πρόσθετες επιδοτήσεις

Σε όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, δείχνοντας έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, προχωρήσαμε προκαταβολικά σε καταβολή της πρόσθετης επιδότησης στους δικαιούχους, από τον Απρίλιο του 2022 και έπειτα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τις πρόσθετες κρατικές επιδοτήσεις και να υποβάλετε την Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον αυτή απαιτείται.

Για ποιο από τα παρακάτω χρειάζεστε πληροφορίες;

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form