ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διακοπή παροχής ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης

Διακοπή παροχής ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης


Σε περίπτωση που μετακομίζετε/φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να καταθέσετε αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματοςσε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή καλώντας στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά /επωνυμία της εταιρίας σας διαφορετικά, θα συνεχιστεί η έκδοση λογαριασμών και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομά/επωνυμία της εταιρίας σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

• ένα λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου
• τη σφραγίδα της εταιρίας
• αποδεικτικό ΑΦΜ (αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ακινήτου από TAXIS)
• το καταστατικό της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της
• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον:

• εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ (πρωτότυπη ή σε αντίγραφο)
• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίο

Κατά την ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής στην οποία επιθυμείτε να λάβετε τον Τελικό λογαριασμό. Για δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να δηλώσετε τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου στο οποίο ενδέχεται να μεταφερθεί η εταιρία, προκειμένου να μεταφερθεί τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού σας.

Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η εγγύηση που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Σημαντική ενημέρωση για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου : Βάσει του Ν.3345/2005, ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθούν στον οικείο Δήμο: α) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, β) βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ θα βρείτε στο http://www.deddie.gr/el/simeia-eksupiretisis ή στο 11500.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.