Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού : τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh


Σας ενδιαφέρει 

Κατόπιν αλλαγής των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) από 01.09.2019, η ΔΕΗ προχώρησε σε αναδρομική εκκαθάριση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες ΧΤ (τιμολογίων οικιακής χρήσης και λοιπών χρήσεων εκτός της αγροτικής) για τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 31.08.2019. 

Οι δικαιούχοι πελάτες θα λάβουν την πίστωση που τους αντιστοιχεί βάσει της αναδρομικής εκκαθάρισης των χρεώσεων, με ενσωμάτωση του ποσού στο λογαριασμό τους που θα εκδοθεί από 11.02.2020 και μετά. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ