Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Ρήτρας Αναπροσαρμογής CO2;

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Ρήτρας Αναπροσαρμογής CO2;


Tco2n =[(𝐏(n-1)∗𝐐(n-1))/𝐄(n-1)] (Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες)

Όπου:

Tco2:

Μοναδιαία χρέωση εκπομπών CO2 (€/kWh).

n:

O μήνας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

P(n-1):

Μέσος όρος τιμών κλεισίματος του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (Future) EUA, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο με μήνα ωρίμανσης τον Δεκέμβριο του έτους χρήσης (€/tn)1 κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα.

Q: (n-1)

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία (προσωρινά) για τις συνολικές εκπομπές CO2 των Σταθμών Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα2, κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα.

Ε: (n-1)

Μηνιαία απολογιστική εκκαθαρισμένη ενέργεια της ΔΕΗ Προμηθευτής Α.Ε. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. (συμπεριλαμβάνονται στοιχεία ΔΕΗ Προμηθευτής, ΔΕΗ Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, ΔΕΗ Προμηθευτής Τελευταίου καταφυγίου, Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολής Α.Ε )3, κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα.

Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες4

Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες  ΜΤ =1+(1-1/αριθμητική τιμή συντελεστή απωλειών ΜΤ)

Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες   ΧΤ =1+(1-1/αριθμητική τιμή συντελεστή απωλειών ΧΤ)


Αναλυτικότερη ενημέρωση αναφορικά με τον υπολογισμό της Ρήτρας Αναπροσαρμογής CO2 μπορείτε να βρείτε στον αντίστοιχο τιμοκατάλογο.


Δεδομένα υπολογισμού Ρήτρας Αναπροσαρμογής CO2

Καταναλώσεις μήνα (n)

P (n-1)
(σε €/tn)

Q (n-1)
(σε tn)

E (n-1)
(σε MWh)*

Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες ΜΤ

Συντελεστής προσαρμογής χρέωσης με βάση τις απώλειες  ΧΤ

Δεκ 2019

24,56

1.401.757

2.772.264

1,0347

1,1130 

Ιαν 2020

25,44

1.725.543

3.276.536

1,0347

1,1130

Φεβ 2020

24,50 1.971.136 3.561.727 1,0347 1,1130
Μαρ 2020  24,18 1.408.395  3.057.098  1,0347  1,1130
 Απρ 2020 19,89   882.249 2.915.216  1,0347  1,1130 

1Πηγή: Χρηματιστήριο ICE:: (https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2)

Για περισσότερες πληροφορίες (https://www.dei.gr/el/miniaia-pliroforiaka-deltia/apolog-stoix-eua-futures-xrhnmat-ice)

2Πηγή ΔΕΗ Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες: (https://www.dei.gr/el/i-dei/dimosieuseis/miniaia-pliroforiaka-deltia/miniaia-apologistika-stoixeia-gia-ekpompes-co2)

3Πηγή ΑΔΜΗΕ, Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Πίνακας «Ανάλυση Προμήθειας Καταναλωτών ανά Συμμετέχοντα http://www.admie.gr/deltia-agoras/miniaia-deltia-energeias/ (* οι τυχόν μικρές διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία του πίνακα οφείλονται στις διαφορετικές μονάδες μέτρησης: Μεγέθη ΑΔΜHΕ σε GWh – Μεγέθη ΔΕΗ σε MWh)

4Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1242/2018  ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5925/31.12.2018) Έγκριση Συντελεστών Απωλειών Δικτύου (αριθμητική τιμή συντελεστή απωλειών για ΜΤ: 1,036 και για ΧΤ: 1,1274)
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.