Έλεγχος παροχής

Γίνετε πελάτης ΔΕΗ ηλεκτρονικά ξεκινώντας με το e-contract!

Έλεγχος παροχής
Επιλογή αιτήματος και προϊόντος
Επιλογή αιτήματος και προϊόντος
Στοιχεία πελάτη και ακινήτου
Στοιχεία πελάτη και ακινήτου
Προεπισκόπηση και επιβεβαίωση
Προεπισκόπηση και επιβεβαίωση
Επιλογή αιτήματος και προϊόντος
Είδος αιτήματος
Είδος παροχής
Προϊόν
Πρόσθετη υπηρεσία
Στοιχεία ταυτοποίησης
Τύπος πελάτη
Επωνυμία
{{model.companyName}}
ΑΦΜ
{{model.vat}}
Όνομα
{{model.firstName}}
Επώνυμο
{{model.lastName}}
Πατρώνυμο
{{model.fatherName}}
Έγγραφο ταυτοποίησης
{{model.idNumber}}
E-mail
{{model.email}}
Κινητό τηλέφωνο
+{{model.countryCode}}-{{model.phone}}
Στοιχεία ακινήτου
Διεύθυνση παροχής ακινήτου
Διεύθυνση αποστολής λογαριασμού
Ενδείξεις μετρητή
Ημέρα
{{model.dayMeter}}
Νύχτα
{{model.nightMeter}}
Προηγούμενος προμηθευτής
{{model.supplier}}
Επιλογή τρόπου πληρωμής

Δικαιολογητικά & Ολοκλήρωση
Γίνετε πελάτης ΔΕΗ ηλεκτρονικά
Δικαιολογητικά & Ολοκλήρωση
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form