Από Ημερομηνία
Έως Ημερομηνία
Από Αξία
Έως Αξία
Διεύθυνση ΔΕΗ
Προμηθευτής
 
 
(Πατήστε επάνω σε ένα τίτλο για αλλαγή ταξινόμησης)
  Σελίδα     από 4   31 εγγραφές συνολικά
Αρ. ΣύμβασηςΔιεύθυνση ΔΕΗΑξίαΗμερομηνία ΣύμβασηςΗμερομηνία ΔημιουργίαςΠρομηθευτήςΤίτλος Σύμβασης
6100034716ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ1.390,57 €19/2/202019/2/2020ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ"ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ"
6400003218Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ246.544,36 €17/2/202019/2/2020ΕΝΕΡΚΑΤ Ι.Κ.Ε."ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ Τ/Δ"
6100034722Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ46.500,00 €21/1/202019/2/2020ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε"ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ"
6300020134Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ24.180,00 €19/2/202019/2/2020ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡ. ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΧΩΜ ΟΧΗΜΑΤΩΝ EUCLID HITACHI"
6300020136Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ4.585,00 €19/2/202019/2/2020ΣΥΓΓΙΡΙΔΗ Ι. ΑΦΟΙ ΟΕ"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ RENAULT"
6100034724Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ1.171,80 €19/2/202019/2/2020ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε."ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"
6100034725Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ2.403,00 €19/2/202019/2/2020ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε."ΡΟΥΛΜΑΝ"
6300020138Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΚΔΜ6.950,00 €19/2/202019/2/2020ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΦΟΙ ΟΕ"ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΔΡΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ BBC 15.2...120ΚW"
6300020128ΔΠΑΝ / ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ5.600,00 €19/2/202019/2/2020TROKA GEZIM XHELADIN"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
6100034717ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ4.655,00 €19/2/202019/2/2020ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε."ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ"