Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΔΔ & ΣΔΑΕΔ 22.02.10

ΣΔΔ & ΣΔΑΕΔ 22.02.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3/22.2.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.390/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: "Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)". Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ματαίωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2009.390/ΛΚΔΜ).


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2008.075/ΛΚΔΜ/1.6.2009 με την Εταιρία ECOCLEAN HELLAS LTD για την εκτέλεση του Έργου: "Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή και μερική βαφή τμημάτων του παγίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ". Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση κατά 30% ή 220.956,00 € με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας κατά 3,6 μήνες του έργου: "Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή και μερική βαφή τμημάτων του παγίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των ορυχείων του ΛΚΔΜ" της Σύμβασης 2008.075/ΛΚΔΜ σε υλοποίηση του αντιστοίχου δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 2 παρ. 4 του Συμφωνητικού. Η επαύξηση αυτή είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τον Ανάδοχο ECOCLEAN HELLAS LTD και γίνεται για να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες των Ορυχείων της Δ.ΛΚΔΜ μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου, που θα προκύψει από το διαγωνισμό της Διακήρυξης 2009.152/ΛΚΔΜ.


Θέμα: Διαγωνισμός ΔΥΠΟΡ-201834 & Συμπληρώματα Νο 1, 2, 3 & 4/27.4.2009 αυτού για την προμήθεια εξοπλισμού κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων ισχύος 630 KW. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-201834 & Συμπλ. Νο 1, 2, 3 & 4 / 27.04.2009 για την Προμήθεια εξοπλισμού κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων ισχύος 630KW και την ανάθεση της προμήθειας ένδεκα (11) σειρών εξοπλισμού κινητηρίων μονάδων Τ/Δ ισχύος 630KW και ενός (1) μειωτήρα ισχύος 630KW, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με συνολικό τίμημα €1.055.000,00, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 503 του Ορυχείου Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΛΚΔΜ.Θέμα: Μίσθωση ξενοδοχείων για τη διαμονή-διατροφή του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που θα μετακινηθεί εκτός έδρας για την εκπαίδευσή του στις ΣΤΕ/ΔΕΗ/ΔΕΚΠ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε
1. τη μίσθωση ξενοδοχειακών χώρων για τη διαμονή - διατροφή του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που θα μετακινηθεί εκτός έδρας για την εκπαίδευσή του στις ΣΤΕ/ΔΕΗ/ΔΕΚΠ και την καταβολή στο προσωπικό αυτό του αντίστοιχου ποσοστού της ΗΑΕΕ, όπως αυτό προβλέπεται ανά περίπτωση στην Απόφαση Γενικού Διευθυντή 33/1992,
2. τη διενέργεια από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαγωνισμού με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με δημοσίευση προκήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), για την υλοποίηση της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης,
3. την εξουσιοδότηση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης για την έγκριση των όρων και των προδιαγραφών του πιο πάνω διαγωνισμού.


------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/22.2.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509809/5.3.2009 για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.
- Κρίση ένστασης και προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση στον οίκο ELSTER έναντι συνολικού τιμήματος 1.386.459,00 Ευρώ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.