Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 14/8.7.11

Σ.Δ.Δ. 14/8.7.11


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14/8.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Θέμα:    Αναμίσθωση του ακινήτου επί των οδών Λυκούργου και Ναυαρίνου στην Τρίπολη.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την έγκριση σύναψης νέας μισθωτικής σύμβασης του κτιρίου επί των οδών Λυκούργου και Ναυαρίνου στην Τρίπολη, συνολικής μικτής επιφανείας 1.563 m2 και ακάλυπτη επιφάνεια 1.150 m2, ιδιοκτησίας κ.κ. Παν. Κ. Καρζή, Δημ. Κ. Καρζή, Αλέξ. Δ. Παπαμανωλόπουλου, Μαρίας συζ. Παν. Καρζή, Αθανασίας συζ. Δημ. Καρζή & Παρασκευής συζ. Αλεξ. Παπαμανωλόπουλου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της έδρας της Περιοχής Τρίπολης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ