Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 13/30.06.2011

Σ.Δ.Δ. 13/30.06.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13/30.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα:    Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Πρόγραμμα ELENA με παροχή Εγγύησης για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ε.Τ.Επ. αναφορικά με την εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη υποδομής Ευφυών Δικτύων σε πέντε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που υπάγονται στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε τα κάτωθι : 

·       Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο Πρόγραμμα ELENA με παροχή εγγύησης για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναφορικά με την εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη υποδομής Ευφυών Δικτύων σε αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα πέντε νησιών του Αιγαίου που υπάγονται στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

·       Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο, που εποπτεύει τη Γενική Δ/νση Διανομής και τη ΔΔΝ, να υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. το συνημμένο κείμενο παροχής Εγγύησης για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στο Πρόγραμμα ELENA, καθώς και του συνημμένου Συμφωνητικού μεταξύ της Επιχείρησης και του Δικτύου ΔΑΦΝΗ. 

                   
                                           -------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ