Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 01.02.10

Σ.Δ.Δ. 01.02.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1/1.2.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ 6301 για την εκτέλεση του Έργου: "Χρήση πλωτών μέσων για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων Μ.Τ. Νο 1 και Νο 3 του διαύλου Αίγινα - Μέθανα".
Εκδίκαση ενστάσεων των Εταιριών "GLOBAL MARITIME ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ" και "ΕΛΞΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων απέρριψε τις ενστάσεις των εταιρειών GLOBAL MARITIME ΝΕ και ΕΛΞΙΣ ΝΕ κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ΔΠΑ/ΕΠ 6301 και αποφάσισε ότι εμμένει στις προδιαγραφές της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού, διότι με αυτές επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα. Εξουσιοδότησε δε το Δ/ντή της ΔΠΑ, αφενός να ενημερώσει σχετικά κάθε μία από τις υπόψη εταιρείες και αφετέρου να προσδιορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που έχουν ήδη υποβληθεί.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171114/10.1.2008 με την Εταιρία "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2171114/10.01.2008 "Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας" κατά 4.856.250€, δηλαδή υπέρβαση κατά 25%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 25% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συμβατικούς όρους.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171117/14.1.2008 με την Εταιρία "Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2171117/14.01.2008 "Δίκτυα Περιοχής Ελευσίνας" κατά 2.880.000€, δηλαδή υπέρβαση κατά 40%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 20% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συμβατικούς όρους.


Θέμα: Αναμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 2-4 στην Κηφισιά για τη στέγαση του Πρακτορείου ΔΠΑ και του Καταστήματος της ΔΠΩΛ Κηφισιάς.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αναμίσθωση χώρων στο ακίνητο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 2-4 στην Κηφισιά.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.