Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.01.02.10

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.01.02.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/1.2.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 0810336/11.2.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση "με το κλειδί στο χέρι" εννέα (9) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες ντίζελ, ισχύος 1,2 - 1,5 MW έκαστο, για τους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου, Σίφνου και Σύμης". Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-0810336 και την ανάθεση του Έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΗΖΕΛ, ΙΣΧΥΟΣ 1,2 - 1,5 MW, ΕΚΑΣΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΠΑΤΜΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ" στον Οίκο SUNLIGHT ABEE, έναντι συνολικού τιμήματος 4.580.400,00 €, καθώς επίσης τη δωρεάν παραχώρηση στον Α.Η.Σ Ρόδου, τεσσάρων (4) Η/Ζ συνολικής ισχύος 5,4 MW, κατά την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2010.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386308/2008 με την εταιρία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 1,73 x 106 Μ³ στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Ανατολικά Πρανή του Ορυχείου Αμυνταίου". Συγκρότηση Επιτροπής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε το αίτημα του Αναδόχου για επίλυση, με διαπραγματεύσεις, της διαφωνίας του για την επιβολή ποινικής ρήτρας και συγκρότησε Επιτροπή, η οποία θα διαπραγματευτεί με τον Ανάδοχο και θα υποβάλει το αποτέλεσμα στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων για έγκριση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.