Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.& ΣΔΔ 13.04.10

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.& ΣΔΔ 13.04.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6/13.4.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: - Καταγγελία μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Κερασούντος 13 στο Αιγάλεω.
- Αναμίσθωση του ισογείου καταστήματος και απευθείας μίσθωση του 1ου ορόφου του ακίνητου επί των οδών Σμύρνης και Πανόρμου στο Αιγάλεω.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταγγελία της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Κερασούντος 13, την αναμίσθωση του ισογείου καταστήματος και την απευθείας μίσθωση του 1ου ορόφου του ακινήτου επί των οδών Σμύρνης 29 & Πανόρμου 14 στο Αιγάλεω.


------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5/13.4.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΝΕΜ-466/17.9.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 ΚV και δρόμος προσπέλασης Υ/Σ - Ε.Π.Μ.".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την κατακύρωση και ανάθεση της Δημοπρασίας αριθ. ΔΝΕΜ - 466 για την εκτέλεση του Έργου:"Y/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 KV ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ - Ε.Π.Μ." στην μειοδότρια εταιρεία "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε." με έδρα στις Σέρρες στην τιμή της προσφοράς του ήτοι Ένα εκατομμύριο εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια δύο (1.070.802,00) ΕΥΡΩ.


Θέμα: Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των Παραγωγών "ΣΥΡΙΑΚΟ ΦΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και "ΔΕΜΙΡΤΖΑΚΗΣ Φ. - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α. Ο.Ε." για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς τους, ισχύος 149,94 kW και 149,445 kW, που θα εγκατασταθούν στα νησιά Σύρο και Σύμη αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε :

- Την έγκριση δύο (2) Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και των Παραγωγών "ΣΥΡΙΑΚΟ ΦΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Φ. - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α. Ο.Ε.", για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται από τους Φ/Β σταθμούς τους ισχύος 149,94kW και 149,445kW που θα εγκατασταθούν στα νησιά Σύρο και Σύμη αντίστοιχα.

- Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διαχείρισης Νησιών, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τις υπόψη Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.


Θέμα: Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Παραγωγού "ΛΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ" για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους δύο (2) φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς του, ισχύος 149,82 kW έκαστος, που θα εγκατασταθούν στη νήσο Ικαρία.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε :

- Την έγκριση δύο (2) Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και του Παραγωγού "ΛΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ", για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται από τους 2 Φ/Β σταθμούς του ισχύος 149,82kW έκαστος που θα εγκατασταθούν στη νήσο Ικαρία.

- Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διαχείρισης Νησιών, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τις υπόψη Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.