Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ & ΣΔΔ 08.03.10

Σ.Δ.Α.Ε.Δ & ΣΔΔ 08.03.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4/8.3.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903909/15.9.2009 για την προμήθεια στοιχείων προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των αναγκών των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Αγ. Δημητρίου, Αλιβερίου, Καρδιάς, Λαυρίου, Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 903909 και ανέθεσε την προμήθεια των σχετικών υλικών στο μειοδότη Οίκο ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.627.342,40 πλέον Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3/8.3.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502904/30.6.2009 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου 4x120 mm² Al + 25 mm² Al αυτοφερόμενου τύπου εναερίων δικτύων χαμηλής τάσης.
- Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 502904/30.06.2009, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου 4Χ120 mm² Al + 25 mm² Al (4 είδη) τα ακόλουθα :

1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθμ. 502904/30.06.2009 ως προς την προμήθεια της συνολικής ποσότητας του είδους με α/α 4, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

2. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια των υπολοίπων ειδών και την ανάθεση της προμήθειας των ποσοτήτων αυτού επαυξημένων, στους ακόλουθους μειοδότες Οίκους :

2.1. Στον Οίκο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ "ΒΗΛΕΞ" Ελλάδας, την ανάθεση των ποσοτήτων των ειδών με α/α 1 και 2, που διακηρύχθηκαν, επαυξημένων κατά 17.500 τεμ. και 10.000 τεμ. αντίστοιχα, συνολικής σταθερής αξίας € 784.075,00 (πλέον Φ.Π.Α.) για υλικό παραδοτέο "ελεύθερο" στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ στην Αθήνα επάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτού.

2.2. Στον Οίκο "SICAMEX SA" Γαλλίας, την ανάθεση της ποσότητας του είδους με α/α 3, που διακηρύχθηκε, επαυξημένη κατά 35.000 τεμ., συνολικής σταθερής αξίας € 756.000,00 για υλικό παραδοτέο "ελεύθερο" στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ στην Αθήνα επάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτού.

Οι ανωτέρω αναθέσεις συνολικής σταθερής αξίας € 1.540.075,00 θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθμ. 502904/30.06.2009, τις προσφορές των Οίκων και τη μετέπειτα αλληλογραφία.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 29024/12.11.2009 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων υλικών.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 29024/12.11.09 για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων υλικών και την ανάθεση της εκποίησης όλων των ειδών του διαγωνισμού στους α' πλειοδότες ως εξής :
τα είδη με α/α 1,2,3 στην πλειοδότρια εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 1.255.823,31.
το είδος με α/α 4 στην πλειοδότρια εταιρεία ΝΙΚ. ΜΠΟΤΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €101.372,22.
το είδος με α/α 5 στην πλειοδότρια εταιρεία Κ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €80.840,00.
το είδος με α/α 6 στην πλειοδότρια εταιρεία Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €28.528,88.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 29025/19.11.2009 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων υλικών.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 29025/19.11.09 για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων υλικών και την ανάθεση της εκποίησης όλων των ειδών του διαγωνισμού στους α' πλειοδότες ως εξής :
το είδος με α/α 1 στην πλειοδότρια εταιρεία Κ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €43.716,80.
το είδος με α/α 2 στην πλειοδότρια εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €267.900,48.
τα είδη με α/α 3,4,6 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €528.337,56.
το είδος με α/α 5 στην πλειοδότρια εταιρεία MOTORI Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €41.000,00.
το είδος με α/α 7 στην πλειοδότρια εταιρεία MΕΤΑΛ ΦΕΡ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €7.150,00.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.