Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 9/23.05.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 9/23.05.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης /23.5.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμοί αριθ., 2211103, 2211104, 2211105, 2211106, 2211107, που αφορούν την ανακαίνιση – διαμόρφωση καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, αντίστοιχα, Κλάδου Πωλήσεων Αττικής, Κλάδου Πωλήσεων Μακεδονίας – Θράκης, Κλάδου Πωλήσεων Νήσων, Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας και Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Κατακύρωση των πιο πάνω Διαγωνισμών.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των Διαγωνισμών αριθ., 2211103, 2211104, 2211105, 2211106, 2211107, που αφορούν την ανακαίνιση – διαμόρφωση καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, αντίστοιχα, Κλάδου Πωλήσεων Αττικής, Κλάδου Πωλήσεων Μακεδονίας – Θράκης, Κλάδου Πωλήσεων Νήσων, Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας και Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου – Ηπείρου, ως εξής:

1. Για το Έργο:«Ανακαίνιση – Διαμόρφωση καταστημάτων Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Καταστήματα Κλάδου Πωλήσεων Αττικής), στον πρώτο μειοδότη Οίκο «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς 2.794.717,75 Ευρώ, εκ των οποίων 23.377,80 Ευρώ για απρόβλεπτα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

2. Για το Έργο:«Ανακαίνιση – Διαμόρφωση καταστημάτων Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Καταστήματα Κλάδου Πωλήσεων Μακεδονίας – Θράκης), στον πρώτο μειοδότη Οίκο «DIASTASH Α.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς 2.864.759,51 Ευρώ, εκ των οποίων 34.083,90 Ευρώ για απρόβλεπτα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

3. Για το Έργο:«Ανακαίνιση – Διαμόρφωση καταστημάτων Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Καταστήματα Κλάδου Πωλήσεων Νήσων), στον πρώτο μειοδότη Οίκο «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς 1.833.648,44 Ευρώ, εκ των οποίων 72.612,00 Ευρώ για απρόβλεπτα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

4. Για το Έργο:«Ανακαίνιση – Διαμόρφωση καταστημάτων Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Καταστήματα Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδος), στον πρώτο μειοδότη Οίκο «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς 2.055.701,21 Ευρώ, εκ των οποίων 43.926,30 Ευρώ για απρόβλεπτα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

5. Για το Έργο:«Ανακαίνιση – Διαμόρφωση καταστημάτων Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (Καταστήματα Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου – Ηπείρου), στον πρώτο μειοδότη Οίκο «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς 2.572.328,42 Ευρώ, εκ των οποίων 79.149,70 Ευρώ για απρόβλεπτα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201120/23.1.2012 για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου – ομογενοποιημένου πλήρους (3,5% λιπαρά), σε συσκευασία χάρτινου κουτιού καθαρού περιεχομένου μισού (1/2) λίτρου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-201120/23.1.2012 και ανέθεσε την προμήθεια 3.500.000 κυτίων γάλακτος, καθαρού περιεχομένου μισού (1/2) λίτρου, στο μειοδότη Οίκο ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 1.354.500 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.


Θέμα: Ανάθεση παροχής της υπηρεσίας (Σύμβαση αριθ. 2011.385/ΛΚΔΜ): «Μεταφορά 0,7 Χ 106 τον. λιγνίτη από το BUNKER Καρδιάς και 0,125 Χ 10 6 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς, 0,375 Χ 106 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Μαυροπηγής προς το νέο BUNKER Κομάνου και 1,25 Χ 106 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για το έτος 2012», στην εταιρεία ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας (Σύμβαση αριθ. 2011.385/ΛΚΔΜ): «Μεταφορά 0,7 Χ 106 τον. λιγνίτη από το BUNKER Καρδιάς και 0,125 Χ 10 6 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς, 0,375 Χ 106 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Μαυροπηγής προς το νέο BUNKER Κομάνου και 1,25 Χ 106 τόνων λιγνίτη από το BUNKER Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για το έτος 2012», στην εταιρεία ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, έναντι συνολικού τιμήματος 3.322.000 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-150/25.10.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων Β=2400mm για το νέο Κόμβο Ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΑΟΡ-150 «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων Β=2400mm για το νέο Κόμβο Ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7», στην Εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 2.393.533 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και χρόνο παράδοσης του Έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.


Θέμα : Πρόσκτηση με απευθείας αγορά του συνόλου της έκτασης των 144 στρ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την πρόσκτηση με απευθείας αγορά του συνόλου της έκτασης των 144 στρ. της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας στις τιμές αποζημίωσης, για την αξία της γης και των συστατικών της, που καθορίσθηκαν με την υπ’αριθ. 302/2009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904112/13.2.2012 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ-904112/13.2.2012 και ανέθεσε την προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.905 ΜΤ Καυστικού Νατρίου, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και ΧΑΝΙΩΝ, για τη χρονική περίοδο από 1.4.2012 έως 31.3.2013, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 838.200 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.


                                                  ------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.