Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 7/03.03.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 7/03.03.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7/3.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: Πληρωμή μέρους της δαπάνης αναθεώρησης στην Εταιρία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε." από παραδόσεις λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την πληρωμή στην εταιρεία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.", με προσωρινούς συντελεστές αναθεώρησης, μέρους του οφειλόμενου από την αναθεώρηση της τιμής προμήθειας λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης ποσού, για το έτος 2010, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2007001. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, θα αποδοθεί στην εταιρεία με την έκδοση των σχετικών δεικτών από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την οριστικοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης.

                                                         -----------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ