Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 6/23.4.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 6/23.4.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6/23.4.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα :
Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200102/15.6.2011 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το δηζελοκίνητο εξοπλισμό κατασκευής VOLVO.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ–200102/15.06.2011, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για δηζελοκίνητο εξοπλισμό κατασκευής VOLVO, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας συνολικής αξίας €3.400.000,00, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στη Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ/202104/15.7.2011 για την προμήθεια νιτρικού αμμωνίου.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποιημένους όρους.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-202104/15.7.2011, για την προμήθεια Νιτρικού Αμμωνίου προϋπολογισμένης αξίας €1.100.000,00 λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος και την επανάληψή του με τροποποιημένους όρους συμμετοχής των Διαγωνιζομένων. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΠΛΡ-485/6.5.2009 με την Εταιρία ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Αδειών Χρήσης Oracle.
Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανανέωση της Σύμβασης αριθ. ΔΠΛΡ-485/6-5-2009 με την εταιρεία ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Αδειών Χρήσης Oracle που χρησιμοποιούνται στο ERP σύστημα της ΔΕΗ καθώς και σε κεντρικές εφαρμογές της ΔΠΛΡ, για το διετές χρονικό διάστημα από 16-11-2011 έως 15-11-2013, έναντι ετήσιου τιμήματος ύψους 556.671,11 ευρώ και συνολικού διετούς τιμήματος ύψους 1.113.342,21 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Θέμα : Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.100.000 € για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στις θέσεις «Μικρό λιβάδι», «Δάσος», «Αμπελότοπος», «Κουρί», «Βαρκάρης» και «Μεγάλο λιβάδι» του Δήμου Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής. Θέμα : Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας ανταλλακτικών και της παροχής υπηρεσίας για τη συντήρηση – επισκευή των Μονάδων Νο 1 και Νο 2 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Θήρας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων των διακηρύξεων ΔΠΑΝ 10056, ΔΠΑΝ 10086, ΔΠΑΝ 12025, ΔΠΑΝ 10126, ΔΠΑΝ 10143, ΔΠΑΝ 12026 και αναθέτει την προμήθεια των υλικών – παροχή υπηρεσίας στον Οίκο WÄRTSILÄ έναντι συνολικού τιμήματος 1.157.148,32 € πλέον Φ.Π.Α.
                                            ----------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.