Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 5/5.4.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 5/5.4.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5/5.4.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα :
Διαγωνισμός αριθ. 5316303/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2,4 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 2,4 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 5316303/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.783.152 €. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-202101/27.5.2011 για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-202101/27.05.2011, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΓΚΑΛΕΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε» έναντι συνολικής αξίας €1.300.050,00,για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στις αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Θέμα : Ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ–201004/3.5.2010 για την προμήθεια εξοπλισμού κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων ισχύος 1250 KW.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε:

α. την απόρριψη ως απαράδεκτης, της Οικονομικής προσφοράς του πρώτου τυπικά και τεχνικά αποδεκτού μειοδότη Οίκου C.M.D. ENGRENAGES ET REDUCTEURS λόγω απαίτησης αλλαγής του τρόπου πληρωμής.

β. τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-201004 / 03.05.2010 για την προμήθεια εξοπλισμού κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων ισχύος 1250KW, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 611125/23.1.2012 για την προμήθεια ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611125 και στην ανάθεση της προμήθειας 1.964.263 kg ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών στους μειοδότες Οίκους ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε., ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. και CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Θέμα : Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου – (ΠΣΕΗΕ & ΔΚ).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την Προκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη, Προϋπολογισμού 4.500.000 € και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 


                             
                                               -------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.