Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 3/21.02.2012 & Σ.Δ.Δ. 3/21.02.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 3/21.02.2012 & Σ.Δ.Δ. 3/21.02.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3/21.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, των εργασιών ενσωμάτωσης νέου συμπιεστή στον Αεριοστρόβιλο της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την ανάθεση στην κατασκευάστρια εταιρεία του Αεριοστροβίλου General Electric International Inc. Greece των εργασιών για την ενσωμάτωση και συναρμολόγηση του νέου αναβαθμισμένου συμπιεστή της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο V, έναντι του ποσού των 1.050.000 €, με ολοκλήρωση των εργασιών ως τις 15 Μαρτίου 2012.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2011.127/ΛΚΔΜ/7.10.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Εργασίες επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων του Κ.Ο.Π.Α.».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του παραπάνω Έργου στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2011.127/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 1.177.096,78 το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5306304/2010 με την Εταιρία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 15,62 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 5306304/2010: "Διακίνηση 15,62 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας" (Ανάδοχος: «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ»), κατά 4.033.110 €, ή σε ποσοστό 30%, με αντίστοιχη χρονική παράταση. Με την επαύξηση αυτή ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου θα διαμορφωθεί σε 17.476.810 €.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3/21.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505107/15.12.2011 για την προμήθεια Πολυεστερικών Κιβωτίων, κατάλληλων για την εγκατάσταση Μονοφασικών & Τριφασικών Μετρητών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 505107/15.12.2011, που προκηρύχθηκε με κλειστή διαδικασία, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του και την ανάθεση της προμήθειας :

- 140.000 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων, κατάλληλων για την τοποθέτηση Μονοφασικών Μετρητών Χ.Τ. (είδος 1) στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.239.000,00 για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

- 80.000 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων, κατάλληλων για την τοποθέτηση Τριφασικών Μετρητών Χ.Τ. (είδος 2) στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 959.200,00 για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
                             -----------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.