Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 2/24.1.2011 & Σ.Δ.Δ. 2/ 24.1.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 2/24.1.2011 & Σ.Δ.Δ. 2/ 24.1.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/24.1.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Τροποποίηση όρων υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την τροποποίηση όρων υφισταμένων μισθωτικών συμβάσεων έξι (6)ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών, μετά την επαναδιαπραγμάτευση που έγινε με τους εκμισθωτές των, με σκοπό την περιστολή των μισθωτικών δαπανών.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/24.1.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9101012/7.12.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Βελτίωση και συντήρηση χώρων Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ εσωτερικού χώρου αρμοδιότητας ΔΠΑ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Βελτίωση και συντήρηση χώρων Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ εσωτερικού χώρου αρμοδιότητας ΔΠΑ" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία "ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ" με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 2.197.785,00 ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502002/11.6.2010 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al αυτοφερόμενου τύπου.
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του Οίκου "ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ ΑΒΕΤΕ" κατά της ανάθεσης προμήθειας είδους του διαγωνισμού με αριθμ. 502002/11.06.2010 στον Οίκο "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ".


Θέμα: Τροποποίηση όρων υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την τροποποίηση όρων υφισταμένων μισθωτικών συμβάσεων έξι (6) ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών, μετά την επαναδιαπραγμάτευση που έγινε με τους εκμισθωτές των, με σκοπό την περιστολή των μισθωτικών δαπανών.

                               ------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ