Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 22/18.10.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 22/18.10.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22/18.10.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΛΚΜ-1074 Ε (Β)/11.6.2007 με την Εταιρία "ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 6.750.000 (-25% +50%) Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνίτη από το Δυτικό Πεδίο Χωρεμίου".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την 2η επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1074Ε (Β) ''Διακίνηση 6.750.000 (+50%,-25%)Μ3 στερεών υπερκειμένων αγόνων & λιγνίτη από το Δυτικό Πεδίο Χωρεμίου'', μέχρι 30 %, ήτοι μέχρι ποσού 2.030.145 € (συνολικός προϋπολογισμός έργου μετά την επαύξηση 10.150.725 €), καθώς και την αντίστοιχη χρονική παράταση του έργου για την εκτέλεση του αντικειμένου της επαύξησης από τον Ανάδοχο του έργου ''ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΕ''.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σύμβασης ΔΛΚΜ-1074 Ε (Β).

------------------------------------------------------------------


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 872.000 ευρώ για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στις θέσεις "Ανάργυροι XIII" και "Ανάργυροι X" του Δήμου Αετού του Νομού Φλώρινας, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.

------------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5396301/2009 με την Εταιρία ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου".
Κρίση ένστασης της Εταιρίας ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ επί της Εξώδικης Δήλωσης Καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης και οριστικοποίηση της Καταγγελίας αυτής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απόρριψη της Ένστασης της ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ κατά της Εξώδικης Δήλωσης Καταγγελίας της Σύμβασης 5396301/2009, που αφορά το Έργο: "Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου", και την οριστικοποίηση της Καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

------------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5396305/2009 με την Εταιρία ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών από το τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κρίση ένστασης της Εταιρίας ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ επί της Εξώδικης Δήλωσης Καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης και οριστικοποίηση της Καταγγελίας αυτής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απόρριψη της Ένστασης της ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ κατά της Εξώδικης Δήλωσης Καταγγελίας της Σύμβασης 5396305/2009 που αφορά το ΄Εργο "Διακίνηση 4,0 Χ 106Μ3 στ.αγόνων υλικών από το τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου", και την οριστικοποίηση της Καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

------------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΣ/00032/12.5.2010 για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΣ/00032 που αφορά καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε., καθόσον ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.