Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 18/8.7.11

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 18/8.7.11


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18/8.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Θέμα: - Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1717Ε/13.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4.100.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

–     Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1645Ε/10.11.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας».

Ματαίωση των πιο πάνω διαγωνισμών.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ματαίωση των Διαγωνισμών :

 

-   ΔΛΚΜ-1717Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4.100.000 M3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης»,

 

-    ΔΛΚΜ-1645Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας»,

 

λόγω μη ανάπτυξης επαρκούς ανταγωνισμού δεδομένου ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.

                      -----------------------------------------------------------------

 

 

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 614002/28.12.2010 για την προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας και προστασίας.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 614002/28.12.2010 και την επαναδιακήρυξή του με τροποποιημένους ειδικούς όρους, ώστε να υπάρξει δυνατότητα διευρυμένης συμμετοχής.

                      ------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ