Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 17.05.2010 & Σ.Δ.Δ .17.05.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 17.05.2010 & Σ.Δ.Δ .17.05.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8/17.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386312/2008 με την Εταιρία "ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 19,27 x 106 (-25% +50%) Μ3 στ αγόνων και λιγνίτη από την εκμετάλλευση οικισμού Κομάνου του Ορυχείου Καρδιάς".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω επαύξηση.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306301/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 1,6 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από τη 2η Τομή Υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 1,6 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την 2η Τομή Υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5306301/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα € 2.176.000.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396317/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 7,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 7,0 x 106 M3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5396317/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα € 4.788.000.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΤΚΗΜΕ 24/22.9.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας καυσίμου στον ΤΣΠ Ικαρίας για να χρησιμοποιεί μαζούτ χαμηλού θείου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει τη κατακύρωση του διαγωνισμού ΤΚΗΜΕ 24 για την εκτέλεση του έργου : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ", στη μειοδότρια εταιρεία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΤΟΣ", για το ποσό όπως η προσφορά της, ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ΕΥΡΩ (1.287.740,0 €).
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΤΚΗΜΕ 16/4.8.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης, μεταφοράς και τροφοδοσίας καυσίμου για χρήση Μαζούτ χαμηλού θείου - Κατασκευή συστήματος επεξεργασίας καταλοίπων καυσίμου και συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης καταλοίπων λιπαντικών ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει τη κατακύρωση του διαγωνισμού ΤΚΗΜΕ 16 για την εκτέλεση του έργου : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ", στη μειοδότρια εταιρεία "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Ε." για το ποσό όπως η προσφορά της δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (2.500.000,0 €).
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621921/26.1.2010 για την προμήθεια θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας CA FAKE/2007.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


To Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 621921/ 26.01.2010 και την ανάθεση της προμήθειας 90.000.000 τεμ. θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας CA FAKE/2007 στον οίκο ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΙΑ "ΗΛΙΟΣ" Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.026.000,00.

------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7/17.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ-99213/1.11.2006 και Συμπληρώματα Νο 1/12.5.2008 & Νο 2/10.5.2010 αυτής με την Κοινοπραξία "FULGOR, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση καλωδίων υπόγειου τμήματος γραμμής μεταφοράς διπλού κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης - Μουδανιά και τροφοδότηση Υ/Σ Θεσσαλονίκη Χ".
Αύξηση του τιμήματος και παράταση της προθεσμίας πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αναφορικά με την πιο πάνω σύμβαση, ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 56.639,64 € (Η συνολική αξία της Σύμβασης, διαμορφώνεται στο ποσόν των 4.807.763,45 €) και την παράταση του συμβατικού χρόνου πέρατος του έργου.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.