Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16/02.08.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16/02.08.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/2.8.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2012.325/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση, μετά από Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, της παροχής υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)», της σύμβασης αριθ. 2012.325/ΛΚΔΜ, στην εταιρεία ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε έναντι του συνολικού ποσού των 2.784.003,23 Ευρώ. 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2011.143/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του πάγιου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (ΚΟΝΠ) κατά τη διάρκεια ημερήσιων και εβδομαδιαίων συντηρήσεων».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της διακήρυξης αριθ. 2011.143/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του πάγιου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (ΚΟΝΠ) κατά τη διάρκεια ημερήσιων και εβδομαδιαίων συντηρήσεων», ο οποίος διεξήχθη σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ, παρ.17.1.5 και τον ΚΕΠΥ α/α 4.1α & 9.1., στην 1η τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΒΙΕΡ ΑΤΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 1.069.663,58 Ευρώ και διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών τους 24 μήνες με δυνατότητα επαύξησης του αντικειμένου κατά 50% και αντίστοιχη χρονική παράταση.Θέμα: Επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. ενόψει των επικείμενων αποφάσεων του Ελληνικού Δημοσίου – “PROJECT THUNDER”.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. ενόψει των επικείμενων αποφάσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την ανάθεση του ανωτέρω Έργου στην εταιρεία HSBC.


Θέμα: Επικύρωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 621118/11.1.2012 για την Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. 621118/11.1.2012 και την ανάθεση της παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο στις εταιρείες, EUROSTAR ΑΤΕΒΕ/TRAVEL PLAN και CARLSON WAGONLIT TRAVEL σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και τις προσφορές τους, με τις ακόλουθες τιμές ανά παρεχόμενη υπηρεσία:

1. Ταξιδιωτικό πρακτορείο EUROSTAR ΑΤΕΒΕ/TRAVEL PLAN
- Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εσωτερικού: Κόστος εισιτηρίου συν 0,20 Ευρώ/εισιτήριο
- Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εξωτερικού: Κόστος εισιτηρίου συν 0,60 Ευρώ/εισιτήριο

2. Ταξιδιωτικό πρακτορείο CARLSON WAGONLIT TRAVEL
- Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εσωτερικού: Κόστος εισιτηρίου συν 1,00 Ευρώ/εισιτήριο
- Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εξωτερικού: Κόστος εισιτηρίου συν 3,00 Ευρώ/εισιτήριο

Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα είναι περίπου δώδεκα (12) μήνες μέχρι την κάλυψη του ποσού των 370.000 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621203/25.5.2012 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. 621203/25.5.2012 και την ανάθεση της προμήθειας τμηματικά εντός δύο (2) ετών με βάση εκτιμώμενες ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε., του παρακάτω εξοπλισμού, στους Οίκους :


1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE
ΟΜΑΔΑ Α
– Είδος 1: Προσωπικός Υπολογιστής Τύπου 1 (USSF i3-2100 – HP Compaq 8200 Elite Series και οθόνη LCD >19- inch HP Compaq LE2202x, τεμάχια 1.110 έναντι τιμήματος 477.300 Ευρώ
- Είδος 2: Προσωπικός Υπολογιστής Τύπου 2 (SD/SFF i5-2400 – HP Compaq 6200 Pro) και oθόνη LCD >19- inch HP Compaq LE2202x, τεμάχια 400 έναντι τιμήματος 194.000 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β
- Είδος 3: Οθόνη LCD  19-inch (HP Compaq LE2202x), τεμάχια 120 έναντι τιμήματος 11.040 Ευρώ
- Είδος 4: Οθόνη LCD  22-inch (HP Compaq LA2306x), τεμάχια 80 έναντι τιμήματος 9.280 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ
- Είδος 5: Φορητός Υπολογιστής Τύπου 1 (i5 15,6” – HP ProBook 6560b), τεμάχια 100 , έναντι τιμήματος 59.000 Ευρώ
- Είδος 6: Φορητός Υπολογιστής Τύπου 2 (i5 13,3” - HP ProBook 6360b) τεμάχια 40, έναντι τιμήματος 23.600 Ευρώ

με τριετή δωρεάν εγγυητική περίοδο, έναντι συνολικού τιμήματος 774.220 Ευρώ.

2. CPI AE
ΟΜΑΔΑ Δ
- Είδος 7: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Σελίδας Τύπου 1 - ΟΚΙ Β431dn), τεμάχια 700, με τριετή δωρεάν εγγυητική περίοδο, έναντι συνολικού τιμήματος 32.900 Ευρώ.

3. PANSYSTEMS AE
ΟΜΑΔΑ Δ
- Είδος 8 : Μονόχρωμος Εκτυπωτής Σελίδας Τύπου 2 – LEXMARK T654DN, τεμάχια 160, έναντι τιμήματος προμήθειας εκτυπωτών € 48.800, πλέον ενδεικτικού και όχι δεσμευτικού για την Επιχείρηση τιμήματος 1.555 Ευρώ ανά εκτυπωτή για τμηματική προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών για εκτύπωση 450.000 σελίδων Α4 εντός τριών ετών περίπου. Το πραγματικό τίμημα αναλώσιμων και ανταλλακτικών ανά εκτυπωτή θα διαμορφωθεί χωρίς περιορισμούς ανάλογα με τη λειτουργία του κάθε εκτυπωτή βάσει των πραγματικών αναγκών της Επιχείρησης.
- Είδος 9:Έγχρωμος Εκτυπωτής Σελίδας Laser - LEXMARK C746DN, τεμάχια 150, έναντι τιμήματος 16.050 Ευρώ

με τριετή δωρεάν εγγυητική περίοδο, έναντι συνολικού τιμήματος 64.850 Ευρώ, πλέον ανταλλακτικών και αναλώσιμων.                                                ---------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.