Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 13/27.06.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 13/27.06.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/27.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316307/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,3 Χ 106 Μ3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των δαπέδων της οριστικής παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής, της αντικατάστασης τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαϊδας και του νέου εργοταξιακού δρόμου στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων
ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,3 x 106 M3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των δαπέδων της οριστικής παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής, της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και του νέου εργοταξιακού δρόμου στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316307/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.846.500 Ευρώ.

Θέμα: Απαλλοτρίωση ΛΑΚ1 των κτηματικών περιοχών των τ. Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.
Τμηματική παρακατάθεση αποζημίωσης με προσωρινή τιμή μονάδας συνολικής δαπάνης 17.627.674,23 Ευρώ για έκταση 2.404 στρεμμάτων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε τα εξής :

1. Την έγκριση έκδοσης επιταγών συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 16.342.080,20 Ευρώ σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά σε τμηματικές παρακαταθέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης του Ορυχείου Αμυνταίου, για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ΛΑΚ-1 και την αποζημίωση των δικαιούχων με την υπ’ αρ. 1/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, των κτηματικών περιοχών των τ. Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.
2. Την έγκριση έκδοσης επιταγών συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 494.662,41 Ευρώ που αφορά στην κατ’ αντιστοιχία τμηματική επιδικασθείσα εκάστοτε δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξούσιων δικηγόρων και
3. Την έγκριση έκδοσης επιταγής συνολικής αξίας 790.931,62 Ευρώ που αφορά στο Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Η συνολική δαπάνη της παρακατάθεσης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των 17.627.674,23 Ευρώ .

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-2081Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2.610.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΛΚΜ-2081 Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2.610.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 1.943.825 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

Θέμα: Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ – 1016 για την εκτέλεση του Έργου: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελύφων και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ- 1016 και την ανάθεση των εργασιών για την εκτέλεση του Έργου: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα», στη μειοδότρια εταιρεία «ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 894.876,9 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΠΠ - 1016. 

                        -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.