Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/20.04.2011 & Σ.Δ.Δ. 7/20.04.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/20.04.2011 & Σ.Δ.Δ. 7/20.04.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ 12/20.4.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904017/7.2.2011 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  ΔΥΠΠ-904017/07.02.11 και ανέθεσε την προμήθεια των παρακάτω ενδεικτικών ποσοτήτων Καυστικού Νατρίου, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς οίκους ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και INTERCHIM AE, έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος € 840.740,00 (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού:

 

•  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Ενδεικτική συνολική ποσότητα 2.225 ΜΤ Καυστικού Νατρίου για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και ΧΑΝΙΩΝ, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 823.250,00 €,  

•  INTERCHIM AE

Ενδεικτική συνολική ποσότητα 33 ΜΤ Καυστικού Νατρίου για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ και ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, από 01.04.2011 έως 31.03.2012, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 17.490,00 €,  

 

Οι παραπάνω ενδεικτικές ποσότητες θα καλύψουν τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.04.2011 έως 31.03.2012. 


Θέμα:
   -    Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-87/5266607/27.3.2006 & Συμπλήρωμα Νο 1/ 29.8.2007 αυτής με την Εταιρία ΤΕΜΚΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και Ανέγερση Ταινιοδρόμων Τ/Δ Β=1200mm με Προωθούμενες Κεφαλές για το νέο κόμβο Ορυχείου Καρδιάς – Τομέα 6 και Μαυροπηγής στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας».

             -    Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-105/5265628/1.9.2006 & Συμπλήρωμα Νο 1/ 18.6.2009 αυτής με την Εταιρία ΤΕΜΚΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού Τ/Δ Κ2 Ορυχείου Μαυροπηγής».

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων                    ενέκρινε την επίλυση με Φιλικές Διαπραγματεύσεις των οικονομικών                   απαιτήσεων της Αναδόχου Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε. επί των ανωτέρω                   Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.

 

 

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΣ/00161 για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ορισμός Επιτροπής εκδίκασης προσφυγών.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων  ενέκρινε τον ορισμό Επιτροπής εκδίκασης των προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν για το διαγωνισμό ΔΥΣ/00161, που αφορά τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7/20.4.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 403004/23.11.2010 για την προμήθεια Χάλκινων Υπογείων Καλωδίων Ελέγχου.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 403004/23.11.10, που αφορά Χάλκινα Υπόγεια Καλώδια Ελέγχου διαφόρων διατομών και την ανάθεση της προμήθειας στους πρώτους τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους ως κάτωθι:

 

-    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, συνολικής αξίας € 436.895 και για παράδοση στο εργοστάσιό τους πάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΗ.

 

-    NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, συνολικής αξίας € 433.900 και για παράδοση στο εργοστάσιό τους πάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΗ.

 

 

Θέμα:    Μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες της Περιοχής Σάμου.

 

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την μίσθωση ακινήτου επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη – Μαλαγάρι στην Σάμο, συνολικής επιφάνειας 841,9 m2 έναντι μηνιαίου μισθώματος 5.900€ (7€/m2), για την μεταστέγαση της Περιοχής Σάμου/ΔΠΝ.   


                                              --------------------------------------

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ