Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 1/17.01.2012 & Σ.Δ.Δ. 1 /17.01.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 1/17.01.2012 & Σ.Δ.Δ. 1 /17.01.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1/17.1.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΣ/2211004/30.8.2011 για την ανάδειξη τεχνικού Συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΥΣ για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.
Ορισμός Επιτροπής εκδίκασης προσφυγών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τον ορισμό Επιτροπής εκδίκασης των προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν για το διαγωνισμό ΔΥΣ/2211004, που αφορά την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΥΣ για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των καταστημάτων της ΓΔ/Ε. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΕΘ-1586111/1.10.2008 με την Κοινοπραξία Μπουλογιάννης Κων. – Παλαιοχωρλίδης Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Κτίριο Αποδυτηρίων και Συνεργείων Ομάδας Συστήματος Τέφρας».
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αύξηση του αρχικά προϋπολογισμένου συμβατικά τιμήματος της Σύμβασης ΔΕΘ-1586111 που υπογράφηκε στις 01-10-08 κατά €152.734,00 για την εκτέλεση του έργου «ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Κτίριο αποδυτηρίων και συνεργείων ομάδας συστήματος τέφρας». Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ – 903124/2.8.2011 για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη για τους Λιγνιτικούς Σταθμούς του Βορείου Συστήματος.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-903124 με Ανοιχτή Διαδικασία και ανέθεσε στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο CERAMETAL s.e. A.E. την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη για τους Λιγνιτικούς Σταθμούς του Βορείου Συστήματος, έναντι συνολικού τιμήματος € 3.009.573.92 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Θέμα : Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκτέλεσης του Έργου: «Εξωτερικός Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, στο πλαίσιο του Έργου: Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου».

Tο Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω έργου στην Εταιρεία EnerCoRD, από κοινού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χρονικής διάρκειας 34 μηνών, έναντι τιμήματος 288.750 €, με δικαίωμα εξάμηνης χρονικής παράτασης και επαύξηση του τιμήματος έως και κατά 92.400 €, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της τελικής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς τους. 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1/17.1.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα : Σύμβαση αριθ. 5080041/21.4.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA S.A. για την προμήθεια Συγκροτημάτων κυψελωτών τηλεχειριζόμενων Πινάκων για Υ/Σ Διανομής και Πελατών τύπου Ι και ΙΙ.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.


To Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε:

- ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ευελιξία των πινάκων Μ.Τ. (συγκεκριμένα να είναι ευχερής η προσθήκη – αφαίρεση κυψελών από τους πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των δικτύων), κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των πριτσινιών σύνδεσης με βίδες στην 3η τμηματική παράδοση της Σύμβασης 5080041/21.04.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA S.A. για την προμήθεια Συγκροτημάτων κυψελωτών τηλεχειριζόμενων Πινάκων για Υ/Σ Διανομής και πελατών τύπου Ι και ΙΙ,

-Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 3ης τμηματικής παράδοσης της Σύμβασης 5080041/21.04.2011 κατά τέσσερις (4) εβδομάδες, ήτοι από την 11.11.2011 στην 09.12.2011 Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 504102/18.5.2011 για την προμήθεια μονωτήρων τέρματος 10’’ από σκληρυμένο γυαλί.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 504102/18.05.2011, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 115.500 τεμαχίων μονωτήρων τέρματος 10˝ από σκληρυμένο γυαλί (με μείωση 30% της ποσότητας που διακηρύχθηκε), στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΤECHNO SUPPLY Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 608.685,00 για παράδοση του υλικού «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επάνω στο αυτοκίνητό του.


                                            --------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.