Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 9/23.04.2013

Σ.Δ. 9/23.04.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/23.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα : 
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 558 για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ Λέσβου – Μελέτη και Κατασκευή – Αντικατάσταση Αγωγού Προσαγωγής Θαλασσινού Νερού Ψύξεως».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την κατακύρωση του Διαγωνισμού
ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 558 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ Λέσβου – Μελέτη και Κατασκευή – Αντικατάσταση Αγωγού Προσαγωγής Θαλασσινού Νερού Ψύξεως», στην Κοινοπραξία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ», έναντι τιμήματος 1.327.000 Ευρώ.


Θέμα : Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1036 για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1036 και την ανάθεση της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου» στη μειοδότρια Κοινοπραξία “ ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε – ΕΛΙΚΑ ΑΤ.Ε.Ε’’, έναντι συνολικού τιμήματος 2.124.750,92 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ - 1036.


Θέμα : Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή δύο σειρών πρωτευόντων και δευτερευόντων καυστήρων των Αεριστροβίλων, κατασκευής GE Energy, της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. IV/550,2 MW του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.
- Σύναψη της Έβδομης Ετήσιας Σύμβασης με τον Οίκο GE Energy, στα πλαίσια της με αριθ. 1560/05.05.2004 Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών Νο 1560/05.05.2004, τη σύναψη της Έβδομης Ετήσιας Σύμβασης με τον Οίκο GE Energy, αξίας 178.400,31 Ευρώ, για την προμήθεια των ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Καυστήρων των Αεριοστροβίλων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Μακροχρόνιας Σύμβασης.


Θέμα : Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη διάθεση ποσού 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που είναι πιθανόν να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.


Θέμα : Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΑΟΡ – 5326305/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του Νέου κόμβου με τους ταινιοδρόμους λιγνίτη και τέφρας Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «Διακίνηση 1,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του Νέου κόμβου με τους ταινιοδρόμους λιγνίτη και τέφρας Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 532630/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 3.463.200 Ευρώ.
                                                  ---------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.