Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/25.04.2016

Σ.Δ. 8/25.04.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/25.4.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. 2014.011/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δαπέδων εκσκαφέων και αποθετών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου με τέσσερις (4) προωθητές γαιών D9».
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δαπέδων εκσκαφέων και αποθετών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου με τέσσερις (4) προωθητές γαιών D9».


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9042401/04.12.2014 με τον οίκο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Cao Hellas» για προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ του Βορείου Συστήματος.
- Παράταση διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου διάρκειας ισχύος της σύμβασης ΔΥΠΠ-9042401/4.12.2014, με τον οίκο
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Cao Hellas» για επιπλέον επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι 31.01.2017, με αναλογική επαύξηση της αρχικής συνολικής συμβατικής ποσότητας κατά 6.955 ΜΤ και κατ’ επέκταση της αρχικής συνολικής συμβατικής αξίας κατά 730.275,00 Ευρώ, με την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1246 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1246 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και για τις τρεις ομάδες (Α, Β και Γ) στην Εταιρεία «ΤΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 678.249,52 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1246.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ – 904267/08.03.2016 για την προμήθεια Ασβεστόλιθου για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού ΔΥΠΠ – 904267/08.03.2016 και την ανάθεση της προμήθειας ενδεικτικής ποσότητας 80.000 ΜΤ ασβεστολίθου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» για κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 508.000,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1243 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στα πλαίσια της γενικής επιθεώρησης Γ-4 του αεριοστροβίλου Νο12 του ΑΗΣ Κομοτηνής».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1243 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στα πλαίσια της Γενικής Επιθεώρησης Γ-4 του Αεριοστροβίλου Νο12 του ΑΗΣ Κομοτηνής» στην εταιρεία «GE POWER SERVICES POWER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως καθολικού διαδόχου και υποκαταστάτη του μειοδότη οίκου «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 634.569,00 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1243 και την προσφορά της «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52015079 για την προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου.
- Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου στην εταιρεία «ALME TRADING –Δ. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ», έναντι συνολικής τιμής 224.026,40 Ευρώ και στην εταιρεία «MAN DIESEL & TURBO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», έναντι συνολικής τιμής 315.023,59 Ευρώ.
Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 539.049,99 Ευρώ.


Θέμα: Εφοδιασμός του στόλου δεξαμενοπλοίων της ΔΕΗ Α.Ε. με καύσιμα ναυτιλίας (bunkers).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «Aegean Oil S.A.» της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας (bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων για ένα έτος.


Θέμα: Πρακτόρευση του στόλου δεξαμενοπλοίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «Aegean Agency Shipping and Trading Company S.A.» της πρακτόρευσης των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων για ένα έτος.                                                    -------------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.