Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/09.04.2013

Σ.Δ. 8/09.04.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/9.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2012.
Σχετ. : Εισήγηση ΔΝΣ αριθ. ΔΔΕ/1005/4.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη στρατηγική συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2012.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ -150 / 5226610 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων Β = 2400 mm για το νέο κόμβο ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7».
- Παράταση των τμηματικών προθεσμιών πέρατος του Έργου.
- Τροποποίηση του αντικειμένου του Έργου με συνακόλουθη αύξηση του συμβατικού τιμήματος.
Σχετ. : Εισήγηση ΓΔ/ΟΡ αριθ. ΔΜΑΟΡ/1009/2.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τους νέους χρόνους πέρατος του Έργου καθώς και την τροποποίηση του αντικειμένου του Έργου με συνακόλουθη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 313.308,17 Ευρώ.

Θέμα: Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2012.409/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα – μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
Σχετ.: Εισήγηση ΓΔ/ΟΡ αριθ. ΔΛΚΔΜ/5394/3.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2012.409/ΛΚΔΜ).

                                        -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.