Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/09.04.2013

Σ.Δ. 8/09.04.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/9.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2012.
Σχετ. : Εισήγηση ΔΝΣ αριθ. ΔΔΕ/1005/4.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη στρατηγική συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2012.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ -150 / 5226610 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων Β = 2400 mm για το νέο κόμβο ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7».
- Παράταση των τμηματικών προθεσμιών πέρατος του Έργου.
- Τροποποίηση του αντικειμένου του Έργου με συνακόλουθη αύξηση του συμβατικού τιμήματος.
Σχετ. : Εισήγηση ΓΔ/ΟΡ αριθ. ΔΜΑΟΡ/1009/2.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τους νέους χρόνους πέρατος του Έργου καθώς και την τροποποίηση του αντικειμένου του Έργου με συνακόλουθη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 313.308,17 Ευρώ.

Θέμα: Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2012.409/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα – μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
Σχετ.: Εισήγηση ΓΔ/ΟΡ αριθ. ΔΛΚΔΜ/5394/3.4.2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2012.409/ΛΚΔΜ).

                                        -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.