Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/20.03.2013

Σ.Δ. 7/20.03.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/20.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5306302/2010 ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,44 Χ 106 m3 στ. αμμοχαλίκων και 150.000 m3 τέφρας για υποδομές και υποστήριξη των εκσκαφέων Κ.ΟΝΠ. Διακίνηση 1,2 Χ 106 m3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων υπερκειμένου Κ.ΟΝΠ».
Αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης, χρονική παράταση και μείωση συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου, την χρονική παράτασή του έως την 25η Ιανουαρίου 2014 καθώς και τη μείωση του συμβατικού προϋπολογισμού κατά 1.418.370,00, δηλ. κατά 30%.

Θέμα: Σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Β στην Καλλιθέα, συνολικής μικτής επιφανείας 6.018,28 Μ2, το οποίο χρησιμοποιείται για κάλυψη στεγαστικών αναγκών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Β στην Καλλιθέα, συνολικής μικτής επιφανείας 6.018,28 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 34.000 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα: Σύμβαση Εκποίησης της ΔΥΚΠΜ με αριθ. 0211201/13.3.12.
Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την παράταση του χρόνου παραλαβής υλικών της πιο πάνω Σύμβασης, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 13.5.2013.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ – 2330Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3.830.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «Διακίνηση 3.830.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΛΚΜ – 2330Ε και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 3.562.190 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.                                                          ---------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.