Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/4.5.2017

Σ.Δ. 7/4.5.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/4.5.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602604/11.05.2016 για την προμήθεια ρουλμάν διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού ΔΥΠ-602604, συνολικής αξίας 285.095,8 Ευρώ και την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του, στους μειοδότες Οίκους «ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε.» και «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 365.522,65 Ευρώ.

                                             ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52016065 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για τις Μονάδες Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 52016065 και την ανάθεση της προμήθειας 75 ειδών ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου στην εταιρεία «MAN DIESEL & TURBO EΛΛΑΣ ΕΠΕ», έναντι συνολικής τιμής 641.205,04 Ευρώ και της προμήθειας 88 ειδών ανταλλακτικών στην εταιρεία «ALME TRADING – Δ. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ», έναντι συνολικής τιμής 356.034,60 Ευρώ.
Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 997.239,64 Ευρώ. 

                                             ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904281/09.03.2017 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904281/09.03.2017 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.657,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέου σε διάλυμα περιεκτικότητας 46-51% κατά βάρος, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους «INTERCHIM AE», «ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» και «QUARON E.Π.Ε» για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, ΡΟΔΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και ΧΑΝΙΩΝ από 01.04.2017 έως 31.03.2018, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 703.897,50 Ευρώ.

                                            --------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ