Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/18.03.2014

Σ.Δ. 6/18.03.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/18.3.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Αίτημα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας από τον ΑΣΠ Σύρου για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου του Δήμου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για δωρεάν παροχή κορεσμένου ατμού, όταν υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας από τον ΑΣΠ Σύρου.


Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ - 2686Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης με αριθ. ΔΛΚΔΜ - 2686Ε, που αφορά το ΄Εργο: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 3.814.138 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει την σχετική σύμβαση.


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής για το έτος 2014.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.


Θέμα: Πρόσκτηση έκτασης 200 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την πρόσκτηση έκτασης 200 στρ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ορυχείου Μαυροπηγής.


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2013.397/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
- Ανάθεση της πιο πάνω Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2013.397/ΛΚΔΜ).


Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 201302/16.5.2013 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL κατασκευής του εργοστασίου GRADALL Industries Inc.
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 201302/16.5.2013 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τα χωματουργικά οχήματα GRADALL, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.750.000 Ευρώ, λόγω της οριστικής τεχνικής απόρριψης της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα Οίκου «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» και την επανάληψη της προμήθειας των υπόψη ανταλλακτικών με νέο Διαγωνισμό.
                                                    ---------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.