Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/01.03.2016

Σ.Δ. 5/01.03.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/ 1.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5258138 με την εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ».
- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της Συμβατικής προθεσμίας περάτωσης της Σύμβασης ΔΚΥΟΡ/5258138 κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 2.2.2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση του τιμήματος της Σύμβασης ή άλλη αποζημίωση οιασδήποτε μορφής.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52615049/28.9.2015 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ 52615049/28.9.2015 και την ανάθεση στην Κ/Ξ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HEC A.E. - POLYECO A.E της ελεγχόμενης διάθεσης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, έναντι συνολικού τιμήματος 2.524.704,00 Ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Πωλητή (ΔΕΗ Α.Ε.).
                                              ----------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.