Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/01.03.2016

Σ.Δ. 5/01.03.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/ 1.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5258138 με την εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ».
- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της Συμβατικής προθεσμίας περάτωσης της Σύμβασης ΔΚΥΟΡ/5258138 κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 2.2.2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση του τιμήματος της Σύμβασης ή άλλη αποζημίωση οιασδήποτε μορφής.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52615049/28.9.2015 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ 52615049/28.9.2015 και την ανάθεση στην Κ/Ξ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HEC A.E. - POLYECO A.E της ελεγχόμενης διάθεσης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, έναντι συνολικού τιμήματος 2.524.704,00 Ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Πωλητή (ΔΕΗ Α.Ε.).
                                              ----------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.