Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 4/04.02.2015

Σ.Δ. 4/04.02.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/ 4.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ – 1210497/28.3.2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας-Λαυρίου», με την εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.».
- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος της ως άνω Σύμβασης για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση κατά 193.514,50 Ευρώ ή ποσοστό 25,89% του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης με αριθ. ΔΥΠΠ – 1210497/28.3.2013 με Ανάδοχο την Εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας-Λαυρίου» σε εφαρμογή όρων αυτής. 


Θέμα: Προμήθεια έξι (6) καινούργιων φορητών ηχομονωμένων Η/Ζ κατ’ εφαρμογή όρων των Συμβάσεων 6153191/9.4.2014 και 6153192/21.3.2014. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση, κατ’ εφαρμογή σχετικού όρου των Συμβάσεων 6153191/9.4.2014 & 6153192/21.3.2014 (Άρθρο 19 «Αύξηση Ποσοτήτων» των Ειδικών Όρων) της προμήθειας τριών (3) καινούργιων Φορητών Ηχομονωμένων Ηλεκροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρα Mitsubishi S16R-PTA και γεννήτρια Stamford P1734E, ονομαστικής ισχύος 1.270 kW έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 437.636,33 x 3 = 1.312.908,99 Ευρώ και τριών (3) καινούργιων Φορητών Ηχομονωμένων Ηλεκροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρα Cummins QSK60G4 και γεννήτρια Cummins Generator Technologies P1734 G, ονομαστικής ισχύος 1.355 kW, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 433.000 x 3 = 1.299.000 Ευρώ και με χρόνο παράδοσης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμπληρωματικών Συμβάσεων. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6211191/13.9.2013 (SAP 6400000073) για την Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου (ΕΤRΜ) με την εταιρεία «ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.».
- Τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης της Σύμβασης 6211191/13.9.2013 από τον Ανάδοχο οίκο «ΙΒΜ Ελλάς ΑΕ», σύμφωνα με τις από 4.12.2014 σχετικές επιστολές του (ΔΔΕ/3999/12.12.2014 και ΔΔΕ/4000/4.12.2014). 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΑΟΡ – 166 για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου στην εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 781.980 Ευρώ. 
                                                   ------------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.