Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 3/16.02.2016

Σ.Δ. 3/16.02.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/16.2.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εκτέλεσης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ανάπτυξης του Ορυχείου Καρδιάς στο Νοτιοδυτικό Πεδίο του ΛΚΔΜ για τα έτη 2016-2017.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση ποσού 2.000.000 Ευρώ για την εκτέλεση των ανασκαφικών εργασιών έρευνας, διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Καρδιάς και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2013.332/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» για την παροχή υπηρεσίας: «Φόρτωση και μεταφορά 770.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.120.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω επαύξηση.


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. Ζ200 1200016056/7.10.2015 για την προμήθεια αγωγών τηλεθέρμανσης και υλικών αυτών.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την προμήθεια αγωγών τηλεθέρμανσης και υλικών αυτών και την ανάθεσή της στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «LOGSTOR AS», έναντι συνολικού τιμήματος 557.328,00 Ευρώ.


Θέμα: Σύμβαση 6300001681/14.5.2014 για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης της λειτουργίας του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ERP με τον Οίκο «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E.».
- Ανάθεση πρόσθετων υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 6300001681/14.5.2014 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώμυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων από 779.400,00 Ευρώ σε 935.163,97 Ευρώ, ήτοι κατά 155.763,97 Ευρώ για την παροχή των πρόσθετων υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης τελικών χρηστών ERP.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2215106/29.7.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 & ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 & ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ» στο 2ο μειοδότη «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ύψος προϋπολογισμού προσφοράς ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (537.177,55 €), εκ των οποίων 70.000,00 Ευρώ για απρόβλεπτα.                                                  ---------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.