Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 28/04.11.2014

Σ.Δ. 28/04.11.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 28ης/ 4.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ-202305/23.9.2013 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων μηχανημάτων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της εν λόγω προμήθειας.
- Ματαίωση της προμήθειας είδους του υπόψη διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ-202305/23.9.2013 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων μηχανημάτων Ορυχείων, συνολικής αξίας 931.818,82 Ευρώ, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.», «ULMA Conveyor Components, S. Coop.» και «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 
 
  
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904240/23.6.2014 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-904240/23.6.2014 και την ανάθεση προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 23.820 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, στο μειοδότη Οίκο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Cao Hellas», έναντι συνολικού τιμήματος 2.501.100,00 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ΔΥΠΠ-904240. 
 


                                                  --------------------------------------- 
 
 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ