Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 24/18.12.2015

Σ.Δ. 24/18.12.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24ης/18.12.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. Ζ200 1200008454/14.1.2015 για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για κάλυψη αναγκών των ορυχείων του ΛΚΔΜ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στην τυπικά και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ» ως εξής:

 

 Α/Α

 

 

        ΥΛΙΚΟ

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ

        (m3)

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

      (€/m3)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

        (€)

 

   1

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

    3.500

 

    54,00

 

   189.000,00

 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 

    3.500

     4,00

     14.000,00

 

   2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

 

    3.500

    59,00

   206.500,00

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 

    3.500

     4,00

     14.000,00

 

   3

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

 

    2.100

    61,00

   128.100,00

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 

    2.100

      4,00

       8.400,00

 

           ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

 

  560.000,00

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ