Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 2/23.01.2014

Σ.Δ. 2/23.01.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/23.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ – 9042002/29.8.2012 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’ με τον Οίκο ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- Παράταση συμβατικού χρόνου διάρκειας ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ – 904220/27.5.2013, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας μέρους της αιτούμενης από τον πιο πάνω Διαγωνισμό ποσότητας.
- Ματαίωση της προμήθειας της υπολειπόμενης από τον πιο πάνω Διαγωνισμό ποσότητας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της σύμβασης με αριθ. ΔΥΠΠ- 9042002/29.08.2012 με τον Οίκο ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.Ε. μέχρι 31.01.2014, με αναλογική αύξηση των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων, συνολικά κατά 74.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου, αντί συνολικού τιμήματος 492.100 Ευρώ.

2. Να επικυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-904220/27.5.2013 κατά το μέρος που αφορά τον πρώτο κατά σειρά μειοδότη Οίκο ΝΙΚ. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και να του ανατεθεί η προμήθεια ποσότητας 120.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου, στην τιμή των 8,70 Ευρώ/ΜΤ, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 1.044.000 Ευρώ.

3. Να ματαιωθεί η ανάθεση της υπολειπόμενης αιτούμενης από το Διαγωνισμό ποσότητας 380.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου, στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη Οίκο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε, λόγω ασύμφορου τιμήματος.

4. Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής να υπογράψει, εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., το Συμπλήρωμα Νο1 για την παράταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης με αριθ. ΔΥΠΠ- 9042002/29.08.2012 με τον Οίκο ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.Ε. και τη σύμβαση με τον Οίκο ΝΙΚ. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενδεικτικής αξίας 1.044.000 Ευρώ. 
 

Θέμα: Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 611311/30.7.2013 για την προμήθεια 14 ειδών ελαιολιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-611311 και την ανάθεση της προμήθειας 2.168.794 κιλών των υπόψη ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ELVIGRO A.B.E.E. και ΕΚΟ A.B.E.Ε. 
 

Θέμα: Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 611312/30.7.2013 για την προμήθεια 28 ειδών βιομηχανικών ελαιολιπαντικών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-611312 και την ανάθεση της προμήθειας 2.058.020 κιλών των υπόψη ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ELVIGRO A.B.E.E. και ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ A.Ε. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 621324/4.10.2013 για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου πλήρους (3,5% λιπαρά).
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-621324/4.10.2013, για την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.752.200 Ευρώ, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος (άρθρο 9.3 του ΚΕΠΥ) και την επανάληψή του, προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη συμμετοχή και βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202303/21.6.2013 για την προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης ερπυστριοφόρων προωθητών διαφόρων τύπων.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε:

• Τη ματαίωση της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202303/21.6.2013 με α/α (72 – 76/ομάδα Π), συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 27.220 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφοράς για τα υπόψη είδη.

• Την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του εν θέματι Διαγωνισμού, στον Οίκο ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε., αντί συνολικού τιμήματος 598.110,20 Ευρώ, στον οίκο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., αντί συνολικού τιμήματος 542.246,24 Ευρώ και στον Οίκο Κ. ΚΑΡΝΑΡΟΣ – Τ. ΜΕΛΙΣΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε., αντί συνολικού τιμήματος 204.838 Ευρώ για παράδοση τους ελεύθερα στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΛΚΔΜ. 
 
 


                                               --------------------------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.