Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 22/19.11.2015

Σ.Δ. 22/19.11.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/19.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΤΕΠΜ 582 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 582 για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ», τιμήματος 2.128.500,00 Ευρώ, στην Εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ». 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310524 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” πέντε (5) ίδιων Η/Ζ ισχύος 0,9-1MW το καθένα, στους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου (2 Η/Ζ), Σερίφου (2 Η/Ζ) και Αστυπάλαιας (1 Η/Ζ)».
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. Tη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310524, με βάση τα εδάφια 2 & 4 της παραγράφου 3, του άρθρου 9 του ΚΕΠΥ, διότι το αποτέλεσμα κρίνεται μη ικανοποιητικό για την επιχείρηση λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού και διότι μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της. Η εξέταση της ένστασης του Οίκου «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» και της επιστολής διαμαρτυρίας του Οίκου «Συστήματα SUNLIGHT A.B.E.E.» παρέλκει, καθώς αυτές καθίστανται άνευ αντικειμένου λόγω της ματαίωσης του Διαγωνισμού.

2. Την επανάληψη του Διαγωνισμού με τροποποιημένο προϋπολογισμό και προδιαγραφές προκειμένου να περιληφθούν στη Διακήρυξη και τρία (3) νέα Η/Ζ ισχύος 1,2-1,4 MW για τους ΤΣΠ Σύμης και Αμοργού για τα οποία έχει ήδη ζητηθεί από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής. 
 

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. Ζ2001200012729/27.5.2015 για την προμήθεια νιτρικού αμμωνίου, για κάλυψη των αναγκών του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του ως άνω Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας 2.000.000 Kg νιτρικού αμμωνίου, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «EXTRACO A.E.», έναντι συνολικής αξίας 990.000,00 Ευρώ. 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2015.112/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Αποσυναρμολόγηση – διαλογή – συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση – περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ».
- Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της Διακήρυξης 2015.112/ΛΚΔΜ και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Αποσυναρμολόγηση – διαλογή – συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση – περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ» στο μειοδότη «ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε.», με συμβατικό προϋπολογισμό 700.003,78 Ευρώ. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.202/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος εργοταξιακός δρόμος Συνεργεία DIESEL ΛΚΔΜ Διασταύρωση ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της διακήρυξης 2015.202/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του ΄Εργου: «Νέος εργοταξιακός δρόμος Συνεργεία DIESEL ΛΚΔΜ Διασταύρωση ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», στην 1η τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 734.340,17 Ευρώ. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.023/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Καρδιάς».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. 2015.023/ΛΚΔΜ και την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2015.023/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 4.701.000 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601503/02.10.2015 για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου ομογενοποιημένου πλήρους.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-601503 και την ανάθεση της προμήθειας των 3.696.800 κυτίων αγελαδινού γάλακτος σε συσκευασία ½ lt για δύο έτη, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ «ΕΒΟΛ», με τιμή μονάδας 0,429 €/τεμ. και συνολική αξία 1.585.927,20 Ευρώ για παράδοση του προϊόντος ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του ΛΚΔΜ και στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Μελίτης, Πτολεμαΐδας, Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου. 
                                          ---------------------------------------------- Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ