Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 22/12.11.2013

Σ.Δ. 22/12.11.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/12.11.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Μακροχρόνια Σύμβαση με αριθ. 1560/5.5.2004, 10ετούς διάρκειας, με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc., για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.
- Σύναψη της Όγδοης Ετήσιας Σύμβασης, στα πλαίσια της πιο πάνω Μακροχρόνιας Σύμβασης

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών Νο 1560/5.5.2004, τη σύναψη της Όγδοης Ετήσιας Σύμβασης με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc., αξίας 314.103,51 Ευρώ, για την προμήθεια των ανταλλακτικών για την Επιθεώρηση καύσης του Αεριοστροβίλου GT-4.3 και για τη Γενική Επιθεώρηση του Αεριοστροβίλου GT–4.2 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, το έτος 2014, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Μακροχρόνιας Σύμβασης.Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1092 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση των εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1092 και την ανάθεση της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσίας: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» έναντι συνολικού τιμήματος 1.029.708,08 Ευρώ, στη μειοδότρια εταιρεία SANIKO METAL LTD για τις Ομάδες Α και Β, έναντι συνολικού τιμήματος 624.975 Ευρώ και στο μειοδότη «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ. Ε.Δ.Ε.» για την Ομάδα Γ έναντι συνολικού τιμήματος 404.733,08 Ευρώ, που αντιστοιχούν στο 83,33% των τελικών προσφερόμενων τιμημάτων και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1092. Επίσης στον όρο της αυξομείωσης, περιορίζεται το ποσοστό της επιτρεπτής μείωσης από 30% σε 13,33%.
                                             -----------------------------------------------------
Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5306305.2010/ΔΜΑΟΡ με την εταιρεία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,6 Χ 106 τόνων στερεών παραπροϊόντων Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης».
- Χρονική παράταση της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου της Σύμβασης με αριθ. 5306305.2010/ΔΜΑΟΡ, μέχρι εξαντλήσεως του Συμβατικού τιμήματος, χωρίς καμία αποζημίωση ή άλλη απαίτηση του Αναδόχου.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5326305/2012/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του νέου κόμβου με τους ταινιοδρόμους λιγνίτη και τέφρας του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Χρονική παράταση εκτέλεσης της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη μείωση των ρυθμών διακίνησης κατά 40% με αντίστοιχη χρονική παράταση εκτέλεσης κατά 3 μήνες και 17 ημέρες, του Έργου: «Διακίνηση 1,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του νέου κόμβου με τους ταινιοδρόμους λιγνίτη και τέφρας του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», στα πλαίσια της Σύμβασης με αριθ. 5326305/2012/ΛΚΔΜ, λόγω αδυναμίας διακίνησης με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκτός της νόμιμης αναθεώρησης.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5336307/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής»
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 3,0 x 106 M³ στ. Υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336307/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 3.891.000 Ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, της προμήθειας ελαιολιπαντικών στροβίλων για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, της προμήθειας έξι (6) ειδών ελαιολιπαντικών στροβίλων συνολικής ποσότητας 458.750 κιλών, στον Οίκο ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.