Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 22/04.12.2012

Σ.Δ. 22/04.12.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/4.12.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 1056 για την ανάθεση των εργασιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς».
Kατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση των εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ - 1056 και την ανάθεση των εργασιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς», στη μειοδότρια Εταιρεία ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 1.037.385,20 Ευρώ. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1500930 για την εκτέλεση του Έργου: «Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις κελυφών και στροφείων μύλων, επισκευή καυστήρων και τροφοδοτών λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».
Υπέρβαση του συνολικού συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω σύμβασης για εκτέλεση υπερσυμβατικών και νέων εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1500930 με την Κοινοπραξία «ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις κελυφών και στροφείων μύλων, επισκευή καυστήρων και τροφοδοτών λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου», κατά 550.000 Ευρώ. Το συνολικό ποσό των υπερβάσεων της υπόψη Σύμβασης ανέρχεται σε 900.000 Ευρώ, ήτοι περίπου 41% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ – 1010424 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία on-line Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αποθεμάτων Λιγνίτη Κλ. ΑΗΣ Καρδιάς».
Eπικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ – 1010424 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία on-line Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αποθεμάτων Λιγνίτη Κλ. ΑΗΣ Καρδιάς», και την ανάθεσή του στο μειοδότη Οίκο SOLERGON ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., έναντι τιμήματος 1.986.000 Ευρώ. 


Θέμα: Διακήρυξη αριθ. 2012.412/ΛΚΔΜ για την Παροχή της Υπηρεσίας: «Φόρτωση και μεταφορά 800.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 550.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα».
Ανάθεση της πιο πάνω Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση της Παροχής της Υπηρεσίας: «Φόρτωση και μεταφορά 800.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 550.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα», στη μεταφορική εταιρεία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΜΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 4.949.000 Ευρώ. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2209102/25.6.2009 για την εκτέλεση του Έργου: «Κτίριο Περιοχής Μεσογείων - Πρακτορείο Κορωπίου της ΓΔ/Δ».
Υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου και παράταση της συμβατικής προθεσμίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου «Κτίριο Περιοχής Μεσογείων - Πρακτορείο Κορωπίου της ΓΔ/Δ» κατά 112.500 Ευρώ και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του παραπάνω έργου κατά 260 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι, μέχρι τις 15.11.2012. 

                                   ------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.